Iklan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Sesi September 2014-Januari 2015

Written by Abdul Wahab Laberahimah on . Posted in News & Event Hits: 4102

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 • Beragama lslam
 • Pelajar UTM sepenuh masa yang mengikuti pengajian di peringkat ljazah Sarjana Muda
 • Tidak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana institusi kewangan seperti PTPTN, JPA, Yayasan Negeri dan sebagainya
 • Tidak dikenakan sebarang tindakan tatatertib oleh pihak Universiti
 • Pelajar hanya layak membuat sekali permohonan bagi setiap semester
 • Pelajar yang mempunyai pinjaman tetapi menghadapi masalah kewangan dan yatim piatu digalakkan untuk memohon.

SKIM BANTUAN ZAKAT PELAJAR

 • Bantuan Sara Diri
 • Bantuan Yuran Tertunggak
 • Bantuan Kecemasan
 • Bantuan Saudara Baharu

PANDUAN PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT

 • Permohonan adalah secara on-line di laman web rasmi Pusat lslam UTM di http://www.utm.my/islamiccentre
 • Sebarang masalah atau pertanyaan boleh diajukan kepada Pusat lslam di talian 07-5537515.
 • Tarikh tutup permohonan: 25 September 2014.