Job Creation

Written by Dean's Office on . Posted in News & Event Hits: 4460

Kepada pelajar Prasiswazah,

Dimaklumkan bahawa taklimat awal mengenai Job Creation kepada pelajar Prasiswazah telah diatur seperti berikut:

Tarikh: 28 Mac 2012
Masa: 2.00 petang hingga 4.30 petang
Tempat: DK9, N24

Aturcara program adalah seperti berikut:

2.00 - 2.30 petang  :  Pendaftaran pelajar
2.30 - 3.00 petang  :  Taklimat Penubuhan Syarikat dan Mikrokredit oleh Pengarah Pusat Inovasi dan 
                                      Komersialisasi / Pegawai Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa
3.00 - 3.30 petang  :  Taklimat spesifikasi kerja dan syarat-syarat oleh Pengarah Kerja / Bendahari / Pengarah CICT
3.30 - 4.00 petang  :  Taklimat penilaian akademik oleh Dekan Pengajian Pra Siswazah
4.00 - 4.30 petang  :  Sesi soal jawab.

Sekian, terima kasih.