Anugerah Hadiah Terbaik

Written by Rasidah Mohd Yusuf on . Posted in News & Event Hits: 4490

Diminta semua pelajar tahun akhir SHC, SHF, SHD, SHR, SHY yang akan “bergraduat” pada semester 2 2011/2012 yang mendapat CGPA 3.5 ke atas menghantar resume berserta salinan sijil atau surat penghargaan :

  1. aktiviti ko - kurikulum yg dihadiri dan
  2. aktiviti akademik seperti penulisan & kertas kerja

kepada Puan Rasidah Mohd Yusof di Pejabat Am D05, Aras 2, FPPSM.

Terima kasih.