Malaysian Soft Skills Scale (My3S)

Written by Norhasidah Sahar Shah on . Posted in News & Event Hits: 5178

Perhatian kepada semua pelajar tahun akhir (Ijazah Sarjana Muda) warganegara Malaysia.

Dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Pengajian Tinggi sedang melaksanakan Kajian Malaysian Soft Skills Scale (My3S) mulai 25 April 2013 sehingga 9 Mei 2013.

Oleh itu, semua pelajar tahun akhir (Ijazah Sarjana Muda) warganegara Malaysia adalah diwajibkan untuk melayari laman sesawang di alamat http://jpt.mohe.gov.my/my3s dan melaksanakan kajian tersebut dengan mendaftar menggunakan nombor kad matrik pelajar sebagai nama pengguna dan nombor kad pengenalan sebagai kata laluan.

 

My3S