Sarjana Pengurusan (Teknologi) - Penyelidikan penuh

Maklumat yang disediakan berfungsi sebagai garis panduan sahaja dan tertakluk kepada perubahan

& Nbsp; Entry sebelum 2014/2015

| Laman Web OGSR|

A. Pengenalan

Program ini direka untuk menyediakan, kajian penyelidikan berasaskan maju dalam pengurusan yang berkaitan dengan isu-isu berasaskan teknologi. Ia bertujuan untuk membangunkan pemahaman tentang keadaan ilmu dalam disiplin pengurusan teknologi cenderung yang akan menyumbang kepada perkembangan pengetahuan baru melalui aktiviti penyelidikan. Pelajar akan melibatkan diri dalam penyiasatan penyelidikan penting siasatan tertentu mengakibatkan pengeluaran tesis dengan sama ada teori atau fokus yang digunakan.

Dalam menjalankan penyelidikan ini, pelajar mempunyai peluang untuk menganalisis secara kritikal isu-isu dan menyumbang atau mengembangkan pengetahuan dalam bidang yang mereka minat melalui pemerhatian, kajian literatur dan analisis data.

Pada akhir program ini, pelajar perlu menyerahkan satu tesis tentang tajuk yang telah dipersetujui oleh fakulti dan panjang itu boleh ditetapkan di 150 hingga 200 halaman. Penganugerahan ijazah itu tertakluk kepada kejayaan menyiapkan tesis dan viva voce pertahanan.


B. Keperluan

 1. Kehadiran
  Pelajar penyelidikan perlu memastikan bahawa dia dapat dihubungi oleh penyelianya apabila perlu. Calon sepenuh masa adalah layak untuk cuti tahunan sebanyak 30 hari dengan kelulusan daripada penyelia dan pengesahan daripada fakulti. Calon juga dikehendaki untuk berada di UTM sekurang-kurangnya sekali seminggu. Calon separuh masa, di sisi lain, adalah disyorkan untuk memberi tumpuan kepada pelajaran mereka dalam tidak kurang daripada 20 jam seminggu.
 2. Laporan Kemajuan
  Kemajuan penyelidikan hendaklah dilaporkan kepada Sekolah Pengajian Siswazah pada akhir setiap semester menggunakan UTM (PS) -03 / 9 bentuk dan ia perlu disahkan oleh penyelia pelajar. Gagal mengemukakan laporan kemajuan ini, pelajar akan diberi status "tidak memuaskan".


C. Mod dan Tempoh Pengajian


Terdapat dua mod pengajian iaitu sepenuh masa dan separuh masa dan tempoh mod-mod ini adalah seperti berikut:

 1. Sepenuh masa: 3 semester (Minimum) hingga 6 semester (Maksimum)
 2. Bahagian masa: 4 semester (Minimum) untuk 8 semester (Maksimum)


Keperluan D. Entry

Syarat kemasukan program ini adalah seperti berikut:

 1. Ijazah sarjana muda dengan kepujian dari Universiti Teknologi Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti.
 2. Pelajar antarabangsa yang Bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda mereka perlu mencapai salah satu kelulusan bahasa Inggeris berikut:
  a. A keseluruhan skor band minimum sebanyak 6.0 dalam ujian IELTS.
  b. A skor minimum 550 dalam TOEFL

Nota:

 1. Kelayakan Bahasa Inggeris di atas hanya sah jika mereka diambil dalam tempoh dua tahun sebelum permohonan untuk program itu dibuat.
 2. Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi keperluan Bahasa Inggeris di atas dikehendaki untuk menghadiri dan lulus Kursus Persediaan Bahasa Inggeris yang dikendalikan oleh universiti.
 3. Untuk maklumat lanjut mengenai syarat bagi kemasukan pelajar antarabangsa, sila klik di sini:
  http://www.utm.my/admission/postgraduate-programme-international-students/


E. Bidang Kepakaran

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bidang kepakaran di fakulti kami, sila ikuti pautan di bawah:
Jabatan Pengurusan
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia