Class Schedule

CLASS SCHEDULE FOR PART TIME STUDENT SESSION 2017/2018-1 (UPDATE 24 AUGUST 2017)

Written by Zaidah Ramli on .

Dear Students,

Please be informed that the registration online will be held at the following date: 7 September 2017 - 22 September 2017.

Thank you.

PENDAFTARAN SUBJEK SEM 3 2016/2017 (SEM PENDEK)

Written by Zaidah Ramli on .

Kepada pelajar separuh masa (Pesisir)

Dimaklumkan bahawa mengikut Kalendar Akademik Universiti, sesi pengkuliahan bagi Semester 3, Sesi 2016/2017 (Semester Pendek) akan bermula pada 2 Julai 2017 Sehingga 28 Ogos 2017 dan pendaftaran kursus secara online akan dibuka pada 25 Jun 2017 sehingga 30 Jun 2017.

UPDATE BY : 22 JUN 2017

Sila lihat jadual sem 3 2016/2017.