Azlah Mohd Ali
7141
02/03/15

Details

Azlah Mohd Ali
Lecturer
Department of Human Resource Development
Etika Profesional, Usahawan
B.A.Hons ( UKM ), Dip. Ed. ( UKM ), M.A. Technology Management ( HRD ) ( UTM )
...
azlah@utm.my
012-7542221

Publication

Journal

 1. Azlah bin Mohd Ali, Aktiviti Keusahawanan di Kalangan Ibu Tunggal di Negeri Johor : Kajian Terhadap Faktor Penglibatan dan Kejayaan Dalam Bidang Perniagaan, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil.4/Januari 2005
 2. Kesan Kewujudan Hypermarket ke atas Peniaga Melayu di Johor.
  (RESEARCH MONOGRAPH)
 3. Konflik Kerja- Keluarga di Kalangan Pekerja Wanita dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja: Kajian di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dan Edaran Automobil Nasional Berhad. – Book Chapters 2009.

Research

 1. The Entrepreneurship Activities  Among Single Mothers in Johor. VOT  71946 (Researcher)
 2. Aktiviti Keusahawanan Di Kalangan Wanita : Kajian di  Johor. ( VOT 75087 )
 3. Kesan Hypermarket Terhadap Peniaga Melayu  : Kajian di Johor. ( VOT 71991)
 4. IRPA Project Vot 74143  - Ethical Awareness Amongst Engineering Students in Malaysian Public Universities.

Proceedings

Proceeding

 1. “Membina Daya Saing Usahawan Melayu Menyusur Arus Globalisasi” dalam Seminar Za’ba Mengenai Alam Melayu I di Renaissance Hotel, Kuala Lumpur pada 12 – 14 Ogos 2003.
 2. Iktibar Pencerobohan Ke atas Iraq: Kewajaran Memperkasa Perpaduan Melayu dalam Seminar Za’ba Mengenai Alam Melayu I di Renaissance Hotel, Kuala Lumpur pada 12 – 14 Ogos 2003.
 3. Aktiviti Keusahawanan di Kalangan Ibu Tunggal di Negeri Johor : Kajian Terhadap Faktor Penglibatan dan Masalah Yang dihadapi oleh Ibu Tunggal dalam Bidang Perniagaan ( Prosiding Seminar Zaba 2005)
 4.  Sentuhan Kemanusiaan Terhadap Budaya Organisasi di UTM, RESERD Conference, Kuala Terengganu , 14th January 2008
 5. Hubungan Antara Orientasi  Kerjaya Protean, Kesepadanan Individu-Pekerjaan Dan Mentoran Dalam Kalangan Guru Novis Dengan Adaptasi Kerjaya, International Conference on HumanResource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011
 6. Teknostres Dalam Kalangan Staf Perpustakaan Di UTM Dan UTHM, International Conference on Human Resource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011
 7. Kajian Ke Atas Kualiti Hidup Usahawan Wanita Di Jeli Kelantan : International Conference on Human Resource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011
 8. Kajian Mengenai Beban Tugas Dan Kualiti Kehidupan Bekerja Di Jabatan Pendaftaran Negara,International Conference on Human Resource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011