Lt Kol Dr. Mohd Noor Azli bin Hj. Ali Khan
17564
09/04/18

Details

Lt Kol Dr. Mohd Noor Azli bin Hj. Ali Khan
Deputy Commandant of PALAPES UTM, Principal of Kolej Tun Dr. Ismail (KTDI), UTM Residential College & Senior Lecturer
Department of Accounting and Finance
Internet Financial Reporting, Accounting Change, Language and Annual Report, Financial Reporting and Disclosure
Bachelor of Accounting (Hons) (UKM), Master of Accounting (UKM), PhD Accounting (UUM)
...
mnazli@yahoo.com
T08 03-01-04
10131
012-7102910
07-5610109 / 07-5610099

Publication

Books

 1. Mohd Noor Azli Ali Khan, Ahmad Zaidi Bahari, Aniza Othman, Kamaruzzaman  Abdul Rahim, Noriza Mohd Jamal, Pengenalan Perakaunan Kewangan, 2005 [9833205518]

Chapters

 1. Rohaizat Baharun, Isu-isu & Praktis Semasa Pemasaran (Praktis Pengukusan Prestasi Firma Perkhidmatan: Satu Bukti Empirikal) 2008 [9789835206931]
 2. Saudah Sofian, Reflecting Accounting Research Issues (Accounting Changes Reporting in Malaysian Corporations & Performance Measure of Professional Services: A Case of Malaysia) 2009 [9789835207204].
 3. Norhayati Zakuan, Sha’ri Mohd Yusof, Awaluddin Mohd Shaharoun & Mohd Noor Azli Ali Khan. A Methodology of TQM, ISO/TS16949 and Organizational Performance in Malaysian and Thailand Automotive Industries: Challenges in International Survey Research. Advances in Quality Engineering and Management Research, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, pg. 55-76.
 4. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nur Basyila Zakaria.  An Empirical Evidence of Malay Language Usage in Malaysian Companies. Research Discourse in Accounting. Edited by Norkhairul Hafiz Bajuri. 2015, pages 40-67. ISBN 978-983-52-1093.
 5. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini.  An Empirical Evidence of Malaysian Financial Statements’ Companies. Research Discourse in Accounting. Edited by Norkhairul Hafiz Bajuri. 2015, pages 125-149. ISBN 978-983-52-1093.
 6. Mohd Noor Azli Ali Khan & Tan Kah Lim. 2016. An Empirical Evidence on the Inventory Valuation Method. Advances in Management and Business Research Series I. Edited by Norhayati Zakuan, pages 81-104. ISBN 978-983-52-1143-0.
 7. Mohd Noor Azli Ali Khan & Tan Kah Lim. 2016. The Practice of Fair Value Accounting in FRS140 by Malaysian Listed Companies. Advances in Management and Business Research Series II. Edited by Norhayati Zakuan, pages 73-98. ISBN 978-983-52-1144-7.

Monograf

 1. Mohd Noor Azli Ali Khan, Ahmad Zaidi Bahari, Aniza Othman, Kamaruzzaman  Abdul Rahim, Noriza Mohd Jamal, Perakaunan Kewangan Jilid 1 (Edisi 1) (2002)
 2. Mohd Noor Azli Ali Khan, Ahmad Zaidi Bahari, Aniza Othman, Kamaruzzaman  Abdul Rahim, Noriza Mohd Jamal, Perakaunan Kewangan Jilid 1 (Edisi 2) (2003)

Media Massa

 1. Mohd Noor Azli Ali Khan, Mitos Kemerdekaan (Antologi Puisi Kemerdekaan dan Patriotisme Warkah Anak Merdeka) Ogos 2007
 2. Mohd Noor Azli Ali Khan, Rumah Baru Orang Baru (Pa & Ma) April 2009
 3. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Dan Tanggungjawab Sosial Korporat, Dewan Ekonomi, Media Network, 2004
 4. Mohd Noor Azli Ali Khan, Prinsip Asas Sistem Ekonomi Menurut Islam, Sinar Rohani, Sinar Rohani, 2004
 5. Mohd Noor Azli Ali Khan, Belanjawan Modal : Apa dan Prosesnya?, Dewan Ekonomi, Media Network, Jun 2004
 6. Mohd Noor Azli Ali Khan, Keperluan piawaian dan Peranan, Dewan Ekonomi, Media Network, Julai 2004
 7. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pengguna Maklumat Perakaunan, Dewan Ekonomi, Media Network, Oktober 2004
 8. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kepimpinan dan Perspektif Islam, Dewan Ekonomi, Media Network, Oktober 2004
 9. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Kewangan Menerusi Internet, Dewan Ekonomi, Kumpulan Karangkraf, Mac 2004
 10. Mohd Noor Azli Ali Khan, Konsep dan Sifat Kerja Dari Perspektif Islam, Sinar Rohani, Sinar Rohani, Disember 2004
 11. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaksanaan Sistem JIT Dalam Sektor Perkilangan, Dewan Ekonomi, Media Network, Mei 2005
 12. Mohd Noor Azli Ali Khan, Rangka Kerja Pengurusan Prestasi, Dewan Ekonomi, Media Network, Jun 2005
 13. Mohd Noor Azli Ali Khan, Faktor Keberkesanan Sistem JIT, Dewan Ekonomi, Media Network, Julai 2005
 14. Mohd Noor Azli Ali Khan, Syarikat dan Pelabur Berkomunikasi Menerusi Internet, Dewan Ekonomi, Media Network Sdn. Bhd., Ogos 2005, 51-52
 15. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pengaruh Adab Terhadap Ekonomi, Pembimbing Ummah, Sinar Rohani, September 2005
 16. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pendedahan IFR Menerusi Internet, Dewan Ekonomi, Media Network, November 2005
 17. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaksanaan Sistem JIT Dalam Sektor Perkilangan, Dewan Ekonomi, Media Network, Mei 2005
 18. Mohd Noor Azli Ali Khan, Rangka Kerja Pengurusan Prestasi, Dewan Ekonomi, Media Network, Jun 2005
 19. Mohd Noor Azli Ali Khan, Faktor Keberkesanan Sistem JIT, Dewan Ekonomi, Media Network, Julai 2005
 20. Mohd Noor Azli Ali Khan, Syarikat dan Pelabur Berkomunikasi Menerusi Internet, Dewan Ekonomi, Media Network, Ogos 2005
 21. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pengaruh Adab Terhadap Ekonomi, Pembimbing Ummah, Sinar Rohani, September 2005
 22. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pendedahan IFR Menerusi Internet, Dewan Ekonomi, Media Network Sdn. Bhd., Nov 2005, 31-32
 23. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pendedahan Perubahan Perakaunan: Wujudkah Perhubungan Antara Saiz Syarikat dan Firma Audut?, Dewan Ekonomi, Dewan Ekonomi, Feb 2003
 24. Mohd Noor Azli Ali Khan, Komponen Penyata Kewangan, Dewan Ekonomi, Dewan Ekonomi, Mac 2003
 25. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kepentingan Penyata Kewangan Kepada Pengguna Maklumat Perakaunan, Dewan Ekonomi, Dewan Ekonomi, April 2003
 26. Mohd Noor Azli Ali Khan, Sejauh Mana Kefahaman Pelabur Terhadap Laporan Tahunan, Dewan Ekonomi, Dewan Ekonomi, Julai 2003
 27. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pendedahan Kos R&D, Dewan Ekonomi, Dewan Ekonomi, September 2003
 28. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kepentingan Laporan Tahunan Kepada Usahawan, Dewan Ekonomi, Dewan Ekonomi, Oktober 2003
 29. Mohd Noor Azli Ali Khan, Prinsip Belanjawan dalam Islam, Sinar Rohani, Sinar Rohani, September 2003
 30. Mohd Noor Azli Ali Khan, Teori dan Konsep Pengurusan Dari Perspektif Islam, Sinar Rohani, Sinar Rohani, Oktober 2003
 31. Mohd Noor Azli Ali Khan, Ke Arah Melahirkan Graduan Perakaunan Yang Beretika Dan Berakhlak Mulia, Ekonomi Islam, UTM,
 32. Mohd Noor Azli Ali Khan, Faktor Kritikal yang mempengaruhi Keberkesanan Sistem JIT, Dewan Ekonomi, Media Network Sdn. Bhd., Jilid 120, Bil. 0140, Ogos 2006, 29-31
 33. Mohd Noor Azli Ali Khan, Penggunaan Graf dalam Laporan Tahunan, Dewan Ekonomi, Media Network Sdn. Bhd., Jilid 120, Bil. 0141, September 2006, 60-61
 34. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Pembangunan, Kelebihan dan Kekurangan, Dewan Ekonomi, Media Network Sdn. Bhd., Jilid 120, Bil. 0144, Disember 2006, 36-37
 35. Mohd Noor Azli Ali Khan, Tepat pada Waktunya (TPW) atasi Pembaziran, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Januari 2007, 20-23
 36. Mohd Noor Azli Ali Khan, Internet Penyalur Maklumat Korporat, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Mei 2007, 33-35
 37. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan berasaskan Internet: Apa kelebihannya?, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Julai 2007, 34-36
 38. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pertanian sebagai Sumber Pendapatan, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, September 2007, 25-27
 39. Mohd Noor Azli Ali Khan, Sumbangan Wanita dalam Pembangunan Negara, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Januari 2008, 60-62
 40. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail, Internet Financial Reporting in Malaysia: Factors, Pros and Cons, Accountants Today, Malaysian Institute of Accountants, Vol. 22, No. 2, February 2009, 28-31
 41. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Internet dan Model Kontingensi, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 16, Bil. 3, Mac 2009, 43-45
 42. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Kewangan Menerusi Internet, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 16, Bil. 5, Mei 2009, 42-44
 43. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kelebihan dan Kekurangan PKMI, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 16, Bil. 7, Julai 2009, 49-51
 44. Mohd Noor Azli Ali Khan, PKMI: Persepsi Terhadap Faktor yang Mempengaruhinya, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 16, Bil. 11, November 2009, 50-51
 45. Mohd Noor Azli Ali Khan, Indeks Pelaporan dan Penggunaannya, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 17, Bil. 1, Januari 2010, 49-52
 46. Mohd Noor Azli Ali Khan, PKMI Persepsi Terhadap Faedahnya, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 17, Bil. 3, Mac 2010, 29-31
 47. Mohd Noor Azli Ali Khan, Usahawan, Laporan Tahunan dan Peranannya, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 17, Bil. 5, Mei 2010, 22-25
 48. Mohd Noor Azli Ali Khan, PKMI Definisi, Terma, Peringkat dan Dimensi, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 17, Bil. 6, Jun 2010, 29-31
 49. Mohd Noor Azli Ali Khan, Prinsip Asas Sistem Ekonomi Islam, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 17, Bil. 10, Oktober 2010, 21-23
 50. Mohd Noor Azli Ali Khan, Corak Pembentangan Laporan Tahunan Syarikat, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 21, Bil. 9, September 2014, 28-31.
 51. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Maklumat, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 21, Bil. 10, Oktober 2014, 28-31.
 52. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Persekitaran Korporat menerusi Internet, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 21, Bil. 11, 29-31.
 53. Mohd Noor Azli Ali Khan, Indeks Pelaporan Apakah Kepentingannya?, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 22, Bil. 3, Mac 2015, 28-30.
 54. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pelaporan Maklumat Menerusi Laman Web Universiti, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 22, Bil. 5, Mei 2015, 28-30.
 55. Mohd Noor Azli Ali Khan, Apakah Pelaporan Bersepadu?, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 22, Bil. 9, September 2016, 46-49.
 56. Mohd Noor Azli Ali Khan, Perakaunan Kreatif Apakah Inti Patinya?, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 23, Bil. 11, November 2016, 43-47.
 57. Mohd Noor Azli Ali Khan, Perakaunan Awanan: Paradigma Baharu dalam Perakaunan, Dewan Ekonomi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 24, Bil. 7, Julai 2017, 52-54.

Journal - ISI IMPACT FACTOR

 1. Dad Mohammadi, M.A., & Ali Khan, M.N.A. 2016. A Study of the Extent of Voluntary Disclosure in a Middle Eastern Nation: Evidence from Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Transylvanian Review, 24(6), 745-758, ISSN: 1221-1249. IF = 0.045 (2016).
 2. Ali Khan, M.N.A., Ismail, N.A., Mardani, A., Zavadskas, E.K., & Kaklauskas, A. 2017. Empirical Research of Users’ Opinions On Selected Aspects In Internet Financial Reporting. E & M Ekonomie a Management. XX(2), 146-162. ISSN (Print) 1212-3609, ISSN (Online) 2336-5604. IF = 1.163 (2016).

Journal - SCOPUS

 1. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Malaysian Users’ Perception of Internet Financial Reporting. Creating Global Competitive Economies: A 360-Degree Approach - Proceedings of the 17th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2011, 4, 1528-1538.
 2. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. A Study of Online Financial Reporting Research. Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Advantage - Proceedings of the 16th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2011, 2, 826-840.
 3. Mohd Noor Azli Ali Khan & Lee Han Siang. 2014. A Study of Perceived Usefulness and Perceived Qualitative Characteristic towards the Intention to Use Internet Financial Reporting in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 32(8), 1551-1560, ISSN: 1818-4952.
 4. Ahmad Raza Bilal, Noraini Ahmad & Mohd Noor Azli Ali Khan. 2013. How Terrorism and Macroeconomics Factors Impact on Returns: A Case Study of Karachi Stock Exchange. World Applied Sciences Journal, 19(11), 1575-1584 ISSN: 1818-4952.
 5. Ali Khan, M.N.A. & Ismail., N.A. 2013. An Empirical Investigation of Selected Aspects on Internet Financial Reporting in Mlaysia. Jurnal Teknologi, 64(3), 39-47.
 6. Ahmad Raza Bilal, Noraini Ahmad & Mohd Noor Azli Ali Khan. 2013. How Gold Prices Correspond to Stock Index: A Comparative Analysis of Karachi Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. World Applied Sciences Journal, 21(4), 485-491, ISSN: 1818-4952.
 7. Ahmad Raza Bilal, Noraini Ahmad & Mohd Noor Azli Ali Khan. 2013. Inevitability of Cross-Section Stock Returns: Evidence from Equity Markets of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 13(2), 241-247, ISSN: 1990-9233.
 8. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nurul Ain Omar. 2013. A Study of Importance Items of Internet Financial Reporting: A Case of Malaysian Auditors. Middle East Journal of Scientific Research, 17(3), 395-406, ISSN: 1990-9233.
 9. Ahmad Raza Bilal, Noraini Ahmad & Mohd Noor Azli Ali Khan. 2014. Effects of Internal and Environmental Factors on Firm’s Financial Behavior: A Comparative Study of Developed, Emerging and Developing Economies. World Applied Sciences Journal, 30(10), 1283-1293, ISSN: 1818-4952.
 10. Massoud Alam Dad Mohammadi, Mohd Noor Azli Ali Khan, MeisamKarami, Ali Malekshahi, Mohsen Heydari & Mansour Moradi. 2014. Supply Chain Innovation Effect on Perceived Organizational Performance in Industrial Manufacturing. World Applied Sciences Journal, 32(6), 1147-1152, ISSN: 1818-4952.
 11. Sharifpour, Y., Ali Khan, M.N.A., Alizadeh, M., RahimAkhgarzadeh, M., & Mahmodi, E. 2016. The Influence of Electronic Word-of-Mouth on Customers’ Purchase Intentions and Brand Awareness in Iranian Telecommunication Industry. International Journal of Supply Chain Management, 5(3), 133-141. ISSN: 2050-7399.
 12. Ali Khan, M.N.A. & Rozaini, N.A. 2015. University Reporting: A Case of Malaysia. Advanced Science Letters, 21(5), 1349-1353. ISSN: 1936-6612.
 13. Ali Khan, M.N.A. 2016. Disclosure items of internet financial reporting: Malaysian users perceptions. International Business Management, 10(18), 4090-4097. ISSN: 1993-5250 http://dx.doi.org/10.3923/ibm.2016.4090.4097
 14. Buntat, Y., Zainuddin, Z.A., Kadikon, S., Ishak, M.H.I., & Ali Khan, M.N.A. 2016. Mobile Learning in Malaysia: Advantages and Problems. Advanced Science Letters, 22, 4007-4009. ISSN: 1936-6612.

Journal - Non Indexed

 1. Mohd Noor Azli Ali Khan. 2003. Konsep dan Bukti Empirikal Pendedahan Perubahan Perakaunan. Jurnal Kemanusiaan, 1, 81-94, ISSN: 1675-1930 (non citation-indexed journal).
 2. Mohd Noor Azli Ali Khan. 2003. Graduan Berakhlak Mulia dan Beretika Pemangkin Generasi Madani. Jurnal Kemanusiaan, 2, 20-33, ISSN: 1675-1930 (non citation-indexed journal).
 3. Mohd Noor Azli Ali Khan. 2004. Kajian Empirikal ke atas Pelaporan Penyata Aliran Tunai di Malaysia: Satu Kajian Awal. Jurnal Kemanusiaan, 3, 64-73, ISSN: 1675-1930 (non citation-indexed journal).
 4. Mohd Noor Azli Ali Khan & Kamaruzzaman Abdul Rahim. 2005. Pelaporan Penyata Aliran Tunai di Malaysia: Satu Kajian Lanjutan. Jurnal Kemanusiaan, 5, 11-22, ISSN: 1675-1930 (non citation-indexed journal).
 5. Mohd Noor Azli Ali Khan, Chio Li Fen & Tan Wang Feng. 2006. Pendedahan Maklumat Kewangan menerusi Internet: Praktis dan Hubungan dengan Penentu Syarikat. Jurnal Kemanusiaan, 7, 76-92, ISSN: 1675-1930 (non citation-indexed journal).
 6. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2007. Penggunaan Internet dalam menyalurkan Maklumat Korporat. Jurnal Kemanusiaan, 9,25-37, ISSN: 1675-1930 (non citation-indexed journal).
 7. Mohd Noor Azli Ali Khan, Mohammed Saleh Awadh Bajaher & Noor Azizi Ismail. 2007. Internet Financial Reporting by Saudies Companies. Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 4(1), 105-128, ISSN: 1823-075X eISSN: 0126-5954 (non citation-indexed journal).
 8. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2009. Dimensi Pelaporan Kewangan menerusi Internet. International Journal of Management Studies, 16(1), 105-128, ISSN: 2232-1608 (non citation-indexed journal).
 9. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2009. Pelaporan Kewangan menerusi Internet: Perspektif Teori Kontingensi. Jurnal Kemanusiaan, 14, 68-84, ISSN: 1675-1930 (non citation-indexed journal).
 10. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2009. Malaysian Internet Financial Report Preparers’ Perception of the Benefits of Internet Financial Reporting. Business Periodical, 2, 18-22, ISSN:2180-2432 (non citation-indexed journal).
 11. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2010. Kajian Awal terhadap Kepentingan Item Pelaporan Kewangan menerusi Internet. International Journal of Management Studies, 17(2), 205-230, ISSN: 2232-1608 (non citation-indexed journal).
 12. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2010. A Study on the Index of Internet Financial Reporting. International Postgraduate Business Journal, 2(1), 1-23, ISSN: 2180-2459 (non citation-indexed journal).
 13. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. The Level of Internet Financial Reporting of Malaysian Companies. Asian Journal of Accounting and Governance, 2(1), 1-23, ISSN: 2180-3838 (non citation-indexed journal).
 14. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Kepentingan Item di dalam Indeks Pelaporan Kewangan Menerusi Internet. Jurnal Sains Manajemen Riset dan Teknologi, 23(2), 39-64, ISSN:1693-6302 (non citation-indexed journal).
 15. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. The Use of Disclosure Indices in Internet Financial Reporting Research. Journal of Global Business and Economics, 3(1), 157-173, ISSN: 2180-3625 (non citation-indexed journal).
 16. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. An Empirical Evidence of Performance Measurement of Audit Firms in Malaysia. International Business Research, 4(4), 191-198, ISSN: 1913-9004 (non citation-indexed journal).
 17. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Tinjauan Dari Kajian Lepas. International Journal of Management Studies, 18(2), 21-52, ISSN: 2232-1608 (non citation-indexed journal).
 18. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2012. Bank Officer’ Views of Internet Financial Reporting in Malaysia. Procedia – Social and Behaviour Sciences, 57, 75-84, ISSN: 1877-0428.
 19. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2012. An empirical evidence of the indexes of internet financial reporting: The case of Malaysia. African Journal of Business Management, 6(5), 2086-2100, ISSN: 1993-8233 (non citation-indexed journal).
 20. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2012. A Review of E-Financial Reporting Research. Journal of Internet and e-Business Studies, 2012, 16 pages, ISSN: 2169-0391 (non citation-indexed journal).
 21. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2012. Various Aspects of Internet Financial Reporting: Evidence from Malaysian Academician. Journal of Global Business and Economics, 4(1), 1-15, ISSN: 2180-3625 (non citation-indexed journal).
 22. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2012. Users’ Perceptions of Various Aspects of Malaysian Internet Financial Reporting. Journal of Organizational Management Studies, 2012, 14 pages, ISSN: 2166-0816 (non citation-indexed journal).
 23. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. 2012. Amalan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Laporan Tahunan Syarikat di Malaysia. Jurnal Teknologi, 59(1), 125-134, e-ISSN: 2180-3722 (non citation-indexed journal).
 24. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2012. Internet Financial Reporting by Malaysian Preparers. Terengganu International Financial and Economics Journal, 2(2), 15-27, ISSN: 2232-0539 (non citation-indexed journal).
 25. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2013. Pandangan Pengguna Penyata Kewangan terhadap Kepentingan Item di dalam Indeks Pelaporan Kewangan menerusi Internet di Malaysia. Jurnal Teknologi, 61(1), 33-46, e-ISSN: 2180-3722 (non citation-indexed journal).
 26. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2013. Benefits of internet financial reporting in a developing countries: Evidence from Malaysia. African Journal of Business Management, 7(9), 719-726, ISSN: 1993-8233 (non citation-indexed journal).
 27. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nurul Ain Omar. 2013. A Study of Various Aspects of Internet Financial Reporting: A Case of Malaysian Auditors. Information Management and Business Review, 5(6),278-291, ISSN: 2220-3796 (non citation-indexed journal).
 28. Ahmad Raza Bilal, Noraini Ahmad & Mohd Noor Azli Ali Khan. 2013. Remodelling of Risk Management in Banking: Evidence from Sub-continent and Gulf. Journal of Risk Finance, 14(5), 468-489, ISSN: 1526-5943 (non citation-indexed journal).
 29. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. 2013. Praktis Penggunaan Tajuk dalam Penyata Kewangan Versi Bahasa Melayu oleh Syarikat di Malaysia. GBSR E-Journal of Business Economics and Social Sciences Research, 1(1), 139-156, e-ISSN: 2289-4985 (non citation-indexed journal).
 30. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. 2013. Amalan Terminologi dan Istilah Perakaunan dalam Penyata Kewangan Versi Bahasa Melayu oleh Syarikat di Malaysia. GBSR E-Journal of Business Economics and Social Sciences Research, 1(1), 157-181, e-ISSN: 2289-4985 (non citation-indexed journal).
 31. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2013. An Empirical Investigation of Selected Aspects on Internet Financial Reporting in Malaysia. Jurnal Teknologi, 64(3), 39-47, e-ISSN: 2180-3722 (non citation-indexed journal).
 32. Mohd Noor Azli Ali Khan & Lee Han Siang. 2013. Public Investor Perception towards Internet Financial Reporting in Malaysia. WCIK e-Journal of Integration of Knowledge, 1(1), 60-68, e-ISSN: 2289-5973 (non citation-indexed journal).
 33. Mohd Noor Azli Ali Khan & Lee Han Siang. 2014. The Effect of Perceived Usefulness and Perceived Quality towards the Intention to Use Internet Financial Reporting in Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research, 21(8), 1357-1364, ISSN: 1990-9233.
 34. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. 2014. An Empirical Evidence of Malay Accounting Terminology in Malaysian Annual Report. Journal of Global Business and Economics, 8(1), 57-74, ISSN: 2180-3625 (non citation-indexed journal).
 35. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2014. Determinants of Web Based Financial Reporting in Malaysia. GIABR Journal of Business, 1(1), 28-56, ISSN: 2324-5832 (non citation-indexed journal).
 36. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2014. An Investigation of the Important Items of Internet Financial Reporting in Malaysia. GIABR Journal of Business, 1(1), 83-102, ISSN: 2324-5832 (non citation-indexed journal).
 37. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2014. An Empirical Investigation of Preparers’ and Users’ Views on Internet Financial Reporting Disclosure Items in Malaysia. Sains Humanika, 2(3), 23-34, e-ISSN: 2289-6996 (non citation-indexed journal).
 38. Mohd Noor Azli Ali Khan. 2015. Internet Financial Reporting in Malaysia: Preparers’ and Users’ Perceptions. Procedia – Social and Behaviour Sciences, 172, 778-785, ISSN: 1877-0428.
 39. Reza Ghasemi, Noor Azmi Mohamad, Massoud Alam Dad Mohammadi & Mohd Noor Azli Ali Khan. 2015. The Diffusion of Management Accounting Practices in Iranian Manufacturing Companies. Middle East Journal of Scientific Research, 23(3), 394-404, ISSN: 1990-9233.
 40. Massoud Alam Dad Mohammadi, Mohd Noor Azli Ali Khan, Reza Ghasemi & Noor Azmi Mohamad. 2015. Management Accounting System and Shareholder Versus Stakeholder-Orientated Managerial Decision-Making. Middle East Journal of Scientific Research, 23(9), 2145-2154, ISSN: 1990-9233.
 41. Massoud Alam Dad Mohammadi, Mohd Noor Azli Ali Khan, Meisani Karami & Seyyed Reza Sadatifar. 2015. Human Resource Management Orientation and Market Orientation Effect on Perceived Organizational Performance Mediated by Innovation. Middle East Journal of Scientific Research, 23(9), 2155-2165, ISSN: 1990-9233.
 42. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2015. Pandangan Pelajar Universiti terhadap Pelaporan Kewangan menerusi Internet. International Journal of Environment, Society and Space, 3(1), 15-27, e-ISSN: 2289-5299 (non citation-indexed journal).
 43. Massoud Alam Dad Mohammadi, Mohd Noor Azli Ali Khan, Meisam Karami, Seyyed Reza Sadatifar. 2016. Perceived Organizational Support and Perceived Organizational Performance Mediated by Corporate Entrepreneurship. Sains Humanika, 8(1), 1-11, e-ISSN: 2289-6996 (non citation-indexed journal).
 44. Yousef Sharipour, Inda Sukati & Mohd Noor Azli Ali Khan. 2016. The Influence of Electronic Word-of-Mouth on Consumers’ Purchase Intentions in Iranian Telecomunication Industry. American Journal of Business, Economics and Management. 4(1), 1-6. ISSN: 2381-4462.
 45. Yousef Sharipour, Mohd Noor Azli Ali Khan, Mostafa Alizadeh, Mohammad Rahim Akhgarzadeh & Edris Mahmodi. 2016. The Influence of Electronic Word-of-Mouth on Consumers’ Purchase Intentions and Brand Awareness in Iranian Telecomunication Industry. International Journal of Supply Chain Management. 5(3), 133-141. ISSN: 2050-7399.
 

Malaysian Internet Financial Report Preparers’ Perception of the Benefits of Internet Financial Reporting

Business Periodical, Vol. 2, Dec. 2009. College of Business, Universiti Utara Malaysia. 18-22.

Research

 

 1. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kamaruzzaman bin Abdul Rahim, Kajian ke atas ciri-ciri optimum dalam penyata kewangan di Malaysia berdasarkan Malaysian Accounting Standards Board (MASB) 1 (2004) Sponsored by UTM (RM25000)
 2. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kamaruzzaman bin Abdul Rahim, Kajian ke atas Kaedah Pengamalan Pendedahan Pelaporan Penyata Aliran Tunai di Malaysia (2003) Sponsored by UTM (RM14000)
 3. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kamaruzzaman bin Abdul Rahim, Rohaizat Baharun, A Study of Performance Measurement of Accounting Services Among Bumiputra Firms in Malaysia (2002) Sponsored by UTM (RM18000)
 4. Mohd Noor Azli Ali Khan, Pendedahan Perubahan Perakaunan Di Malaysia (2001) Sponsored by SLAB, Kementerian Pelajaran
 5. Mohd Noor Azli Ali Khan. Pelaporan Kewangan menerusi Internet: Indeks, Tahap Pelaporan dan Faktor Penentunya (2010) Sponsored by SLAB, KPTM
 6. Mohd Noor Azli Ali Khan, Norkhairul Hafiz Bajuri. Perceptions of Users and Preparers to Internet Financial Reporting in Malaysia (2010-2012) Sponsored UTM (RM20000)
 7. Mohd Noor Azli Ali Khan, Norkhairul Hafiz Bajuri, Kamaruzzaman Abdul Rahim. Kajian Penggunaan Bahasa Melayu terhadap Pembentangan Penyata Kewangan di Malaysia (2011-2012) Sponsored UTM (RM40000)
 8. Mohd Noor Azli Ali Khan, Noor Azizi Ismail. An Empirical Study of Internet Financial Reporting in Malaysia (2012-2013) Sponsor UTM (RM32000)
 9. Mohd Noor Azli Ali Khan, Noor Azizi Ismail, Norkhairul Hafiz Bajuri. The Current Status Quo of Internet Financial reporting in Malaysia (2014-2015) Sponsor UTM (RM20000)
 10. Mohd Noor Azli Ali Khan, Kamarruzaman Abdul Rahim. Kajian Semasa Penggunaan Bahasa Melayu oleh Syarikat Tersenarai di Bursa Malaysia (2016-2017) Sponsored UTM (RM10000)

Proceedings

  1. October 2003 : A Study on Usefulness of Annual Reports: A Case of Malaysia. Collected Papers of 4th Annual Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA) 2003. Seoul National University, Korea.
  2. October 2003 : Program Pembangunan Kendiri Pelajar FPPSM. Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasa Sistem Pendidikan 2003. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
  3. August 2002 : Kajian Peranan Institusi Peneroka dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Anak Peneroka di Rancangan FELDA: Satu Kajian Kes di FELDA Tenggaroh Timur 1. Prosiding Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002. Sekolah Pembangunan Sosial, Universiti Utara Malaysia.
  4. October 2002 : Disclosure of Accounting Changes: The Practice of Malaysian Companies. Collected Papers of 2nd Annual Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA) 2003. Nagoya University, Japan.
  5. October 2002 : Pendedahan Pelaporan Perubahan Perakaunan: Trend dan Hubungannya dengan Pendapatan Sesaham, Saiz Syarikat dan Firma Audit. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Universiti Teknologi Malaysia.
  6. August 2004 : Praktis Pelaporan Segmen Berdasarkan International Accounting Standards (IAS) 14. Prosiding Seminar Kebangsaan Sosio-Ekonomi dan IT ke 2 (Jilid I), Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Utara Malaysia.
  7. December 2004 : Pelaporan Sosial Korporat di Malaysia: Ciri dan Hubungannya dengan Saiz Syarikat. Proceedings Universiti Tenaga Nasional International Business Management Conference (UIBMC) 2004, College of Business Management, Universiti Tenaga Nasional, Muadzam Shah, Pahang.
  8. April 2005 : Keunggulan Wanita dalam Menjana Kecemerlangan Ummah dan Cabarannya. Proceedings of The International Seminar on Muslim Women: Future and Challenges in Shaping The Ummah (SEWANI 2005), Center for Islamic Studies and Social Development (PPIPS), Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
  9. June 2005 : Kecanggihan Teknologi: Penggunaan Internet dalam Pelaporan Penyata Kewangan di Malaysia. Proceedings of National Conference of Management of Technology and Technology Entrepreneurship (MOTTE 2005), Faculty of Management and Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
  10. August 2005 : The Content of Internet Financial Reporting in Malaysia: A Preliminary Study. Proceedings of Brunei International Conference on Engineering and Technology (BICET 2005), Volume 1, Institut Teknologi Brunei.
  11. May 2006 : Kajian Ke Atas Amalan Pelaporan Pembentangan Penyata Kewangan Di Malaysia. Proceeding of The Malaysian Financial Association’s (MFA) 8th Annual Conference 2006, Universiti Malaysia Sabah
  12. May 2006 : Laporan Tahunan Dan Pemegang Saham: Satu Keperluan. Proceedings of The National Seminar On Science Technology and Social Sciences 2006, Volume No. 2: Social Sciences, Universiti Teknologi MARA, Pahang
  13. June 2006 : Amalan Dan Ciri Syarikat E-Reporting Pelbagai Industri Di Malaysia. Proceeding of International Conference on Construction Industry (ICCI) 2006, Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 21st – 24th June 2006 organized by Faculty of Build Environment, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai and Faculty of Civil Engineering and Planning Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, Indonesia
  14. June 2006 : Perkembangan Ilmu Sains: Era Kegemilangan Dan Faktor Kecemerlangannya Dalam Tamadun Islam. Proceedings of Seminar Kebangsaan Pengajian Umum 2006. Faculty of Management and Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
  15. August 2006 : Program Pembangunan Pelajar di FPPSM, UTM Skudai, Proceedings of Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan. SPACE UTM, IFP UTM and HEP UTM.
  16. April 2007 : Pengurusan Masjid: Satu Tinjauan Ke atas Masjid Cemerlang. Proceedings of Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2007. Masjid Sultan Ismail, UTM Skudai & Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
  17. December 2007 : Internet Financial Reporting Practices by Saudi Listed Companies. Proceedings of UNITEN International Business & Management Conference (UIBMC) 2007 (ISBN: 978-983-43357-3-1). College of Business Management and Accounting, Universiti Tenaga Nasional.
  18. August 2008 : An evolution of Internet Financial Reporting (IFR) Research. Proceedings of International Accounting and Business Conference (IABC) 2008. (ISBN: 978-983-44114-0-4). Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA, Johor.
  19. December 2008 : Kepentingan Item Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Satu Kajian Awal. Proceedings of National Management Conference (NAMAC) 2008. (ISBN: 978-983-9842-32-6). Faculty of Business Management and Accountancy, Universiti Darul Iman, Terengganu.
  20. December 2008 : Faktor, Kelebihan dan Kekurangan Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Satu Kajian Awal. Proceedings of National Management Conference (NAMAC) 2008. (ISBN: 978-983-9842-32-6). Faculty of Business Management and Accountancy, Universiti Darul Iman, Terengganu.
  21. December 2008 : Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Persepktif Teori Kontingensi. Conference Proceedings: Volume 1 (Accounting, Finance & Economics). Proceedings of the 3rd International Borneo Business Conference (IBBC) 2008. (ISBN: 9-789832-641339), jointly organized by Universiti Sabah Malaysia and Universiti Sarawak Malaysia.
  22. December 2008 : Factors, Advantages and Disadvantages of Internet Financial Reporting (IFR): An Exploratory Study. Proceedings of the International Graduate Conference on Engineering and Science (IGCES) 2008. (ISSN: 1823-3287), organized by Persatuan Mahasiswa Indonesia dan Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Teknologi Malaysia.
  23. February 2009 : Factors of Internet Financial Reporting: The Case of Malaysia. Proceedings of the 3rd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium 2009 (ISSN: 1882-5769), organized by SPACE, Universiti Teknologi Malaysia.
  24. December 2009 : Pelaporan dan Internet: Satu Kajian terhadap Kepentingan Item Pelaporan Kewangan. Proceeding of International Conference on Social Science and Humanities (ICOSH) 2009. (ISBN: 978-983-9391-58-9), organized by Faculty of Social Sciences and Humanities, Univeristi Kebangsaan Malaysia.
  25. July 2010 :Keberkesanan Aplikasi Kurikulum Sedia Ada: Pengalaman PALAPES UTM. Proceeding of Seminar Kebangsaan PALAPES IPTA 2010. (ISBN: 978-967-5457-26-5), organized by PALAPES, Universiti Tun Hussein Onn.
  26. August 2010 :Internet Financial Reporting of Malaysian Companies. Proceedings of Terengganu Business and Economics Conference (TIBEC II) 2010 (ISBN: 978-983-44459-2-8) organized by Universiti Teknonoligi MARA, Dungun.
  27. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. The Use of Disclosure Indices in Internet Financial Reporting Research. Proceeding of 2nd International Conference on Business and Economic Research (ICBER) 2011 (ISBN: 967-5705-02-01) organized by Conference Master Resources.
  28. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Users’ Opinions about the Importance Of Internet Financial Reporting: Evidence From Malaysian Academics’. Proceeding of Annual Submit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES) 2011 (ISBN: 978-967-5705-04-5) organized by Conference Master Resources.
  29. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Malaysian Academics’ Perceptions Of Internet Financial Reporting. Proceeding of Annual Submit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES) 2011 (ISBN: 978-967-5705-04-5) organized by Conference Master Resources.
  30. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Malaysian Users’ Perceptions Of Internet Financial Reporting. Proceeding of 17th International Business Information Management Conference 2011 (ISBN: 978-0-9821489-6-9) organized by International Business Information Management Association (IBIMA).
  31. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nor Shuhada Zulkapali Ami. 2011. Praktis Pembentangan Laporan Kewangan Berdasarkan Piawaian Pelaporan Kewangan 101 di Malaysia. Proceeding of Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA) 2011 organized by Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.
  32. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Kajian Karakter E-Pelaporan Kewangan di Malaysia. Proceeding of Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA) 2011 organized by Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.
  33. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Perspektif Masyarakat terhadap Pelaporan Kewangan Menerusi Internet. Proceeding of Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA) 2011 organized by Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.
  34. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Malaysian Users’ Perceptions Of Important Indexes of Internet Financial Reporting. Proceeding of International Conference on Applied Business Research (ICABR) 2011 (ISBN: 978-80-7375-557-7) organized by Mendel University in Brno, Chezh Republic.
  35. Mohd Noor Azli Ali Khan, Norhayati Salleh & Shatira Mohd Zaini. 2011. Penggunaan Bahasa Melayu dalam Laporan Tahunan Medium Perpaduan Nasional di Malaysia. Paper Collection of Persidangan Kebangsaan Perpaduan Nasional 2011, organized by Majlis Profesor Negara and Universiti Pendidikan Sultan Idris.
  36. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. 2011. Preparers’ Perceptions of Internet Financial Reporting in Malaysia. Proceeding of the 2nd Enterpreneurship and Management International Conference (EMIC) 2011 (ISBN: 978-967-10858-0-6) organized by Universiti Teknologi MARA and Universiti Malaysia Perlis.
  37. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Users’ opinions about various aspects of Internet Financial Reporting in Malaysia. Proceeding of the 2nd International Conference on Governance and Accountability (ICGA) 2012 (ISBN: 978-967-0172-14-2) organized by UiTM – ACCA Asia-Pacific Centre for Sustainability (APCeS), Accounting Research Institute, Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA Shah Alam and Universiti Teknologi MARA Sarawak.
  38. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. The importance items of Internet Financial Reporting indexes by bank officers in the banking sectors in Malaysia. Proceeding of the 2nd International Conference on Governance and Accountability (ICGA) 2012 (ISBN: 978-967-0172-14-2) organized by UiTM – ACCA Asia-Pacific Centre for Sustainability (APCeS), Accounting Research Institute, Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA Shah Alam and Universiti Teknologi MARA Sarawak.
  39. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Persepktif Pengurus terhadap Kepentingan Item Pelaporan Kewangan menerusi Internet di Malaysia. Proceeding of Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi Sains Sosial dan Kemanusiaan 2012 (ISBN: 978-967-412-4) organized by Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
  40. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Persepktif Pengurus terhadap Kepelbagaian Aspek Pelaporan Kewangan menerusi Internet di Malaysia. Proceeding of Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi Sains Sosial dan Kemanusiaan 2012 (ISBN: 978-967-412-4) organized by Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
  41. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Importance Indexes of Internet Financial Reporting: A View of Preparers and Users. Proceeding of 14th Malaysian Finance Association (MFA) Conference 2012 (ISBN: 978-967-394-093-6) organized by Graduate Business School, Universiti Sains Malaysia and Malaysian Finance Association.
  42. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. 2012. An Empirical Evidence of Malay Accounting Terminology in Malaysian Annual Report. Proceeding of 2nd International Conference on Management (ICM) 2012 (ISBN: 978-967-5705-07-6) organized by Conference Master Resources.
  43. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. 2012. A Study of Malay Language Usage in Malaysian Annual Report. Proceeding of 2nd International Conference on Management (ICM) 2012 (ISBN: 978-967-5705-07-6) organized by Conference Master Resources.
  44. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Users’ Perceptions of the Importance Items of Internet Financial Reporting: Evidence from Malaysia. Proceeding of The 2012 International Summer Conference on Asian Pacific Business Information Technology Management (APBITM) organized by Asian Pacific Business Information Technology Management Society.
  45. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Determinants Factors Affecting E-Reporting in Malaysia. Proceedings of AKEPT 2nd Global Annual Young Researchers Conference & Exhibition (AYRC) 2012 (ISBN: 9-789671-135433) organized by AKEPT, Ministry of Higher Education and Universiti Teknologi MARA, Melaka.
  46. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Malaysian Bank Officers’ Views of Various Aspects of Internet Financial Reporting. Proceedings of AKEPT 2nd Global Annual Young Researchers Conference & Exhibition (AYRC) 2012 (ISBN: 9-789671-135433) organized by AKEPT, Ministry of Higher Education and Universiti Teknologi MARA, Melaka.
  47. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nurul Ain Omar. A Study of Importance Items of Internet Financial Reporting: A Case of Malaysian Auditors. Proceedings of International Conference on Education and Information Management (ICEIM) 2013 (ISSN: 2307-8588) organized by International Foundation of Research and Development (IFRD).
  48. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nurul Ain Omar. A Study of Various Aspects of Internet Financial Reporting: A Case of Malaysian Auditors. Proceedings of International Conference on Education and Information Management (ICEIM) 2013 (ISSN: 2307-8588) organized by International Foundation of Research and Development (IFRD).
  49. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. Praktis Penggunaan Tajuk dalam Penyata Kewangan Versi Bahasa Melayu oleh Syarikat Di Malaysia. Proceedings of the Global Conference on Business, Economics and Social Sciences Research (GBSR) 2013 (e-ISBN: 978-961-967-12022-0-3) organized by Conference and Training Development.
  50. Mohd Noor Azli Ali Khan & Shatira Mohd Zaini. Amalan Terminologi dan Istilah Perakaunan dalam Penyata Kewangan Versi Bahasa Melayu oleh Syarikat di Malaysia. Proceedings of the Global Conference on Business, Economics and Social Sciences Research (GBSR) 2013 (e-ISBN: 978-961-967-12022-0-3) organized by Conference and Training Development.
  51. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nur Basyila Zakaria. An Empirical Evidence of Malay Language Usage in Financial Statement. Proceedings of the 2013 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Application (ISBEIA) (e-ISBN: 978-1-4799-1163-9) organized by IEEE Malaysia and UiTM Shah Alam.
  52. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. An Investigations of Users’ Perceptions towards the Importance Items of Internet Financial Reporting in Malaysia. Proceedings of the Global Institute of Applied Business Research (GIABR) 2013 Auckland International Conference (ISSN: 2324-5859) organized by Global Institute of Applied Business Research, Manukau Institute of Technology (MIT), Auckland, New Zealand.
  53. Mohd Noor Azli Ali Khan & Noor Azizi Ismail. Determinants of Web Based Financial Reporting in Malaysia. Proceedings of the Global Institute of Applied Business Research (GIABR) 2013 Auckland International Conference (ISSN: 2324-5859) organized by Global Institute of Applied Business Research, Manukau Institute of Technology (MIT), Auckland, New Zealand.
  54. Mohd Noor Azli Ali Khan. Praktis Semasa Penggunaan Bahasa Melayu dalam Laporan Tahunan. Proceedings of the World Conference on Integration of Knowledge (WCIK) 2013 (e-ISBN: 978-976-11768-2-5) organized by WorldConference.net
  55. Mohd Noor Azli Ali Khan & Lee Han Siang. Public Investor Perception towards Internet Financial Reporting in Malaysia. Proceedings of the World Conference on Integration of Knowledge (WCIK) 2013 (e-ISBN: 978-976-11768-2-5) organized by WorldConference.net
  56. Mohd Noor Azli Ali Khan. Kajian Penggunaan Tajuk dalam Penyata Kewangan di Malaysia. Proceedings of the Malaysia Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2014 (ISBN: 978-983-3198-82-5) organized by Faculty of Economy and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  57. Mohd Noor Azli Ali Khan. Internet Financial Reporting of Malaysian Companies – A Study of Prepares’ Perception. Proceedings of the Malaysia Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2014 (ISBN: 978-983-3198-82-5) organized by Faculty of Economy and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  58. Mohd Noor Azli Ali Khan. Internet Financial Reporting in Malaysia – Preparers’ and Users’ Perception. Proceedings of the Global Conference on Business and Social Sciences (GCBSS) 2014 (ISBN: 978-967-13147-0-8) organized by GATR Enterprise.
  59. Mohd Noor Azli Ali Khan & Nurul Afiqah Rozaini. 2015. University Reporting: A Case of Malaysia. Proceedings of 1st ICRIL – International Conference on Innovation in Science and Technology (IICIST) 2015 organized by Science Development Leadership Center, Universiti Teknologi Malaysia.
  60. Mohd Noor Azli Ali Khan. An empirical investigation of disclosure item of internet financial reporting in Malaysia. Proceedings of the International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2015 (ISBN 978-967-0910-09-3) organized by School of Accounting, Universiti Utara Malaysia.
  61. Mohd Noor Azli Ali Khan. 2016. Kajian Gaya Pembelajaran dalam kalangan pelajar program perakaunan Universiti Teknologi Malaysia. Proceedings of Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan (NASDEC) 2016 (eISBN 978-967-0194-79-0) organized by Institut Pembangunan Felo (IPF), Universiti Teknologi Malaysia and Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan Pejabat Menteri Besar Johor.
  62. Mohd Noor Azli Ali Khan, Muhamad Syakir Shukor, Mohd Amri Md Yunus, Yanuar Zulardiansyah Arief & Mohamad Hairil Abdul Ghani. 2016. Kajian Penggunaan Peralatan Elektrik di Kolej Dato’ Onn Jaafar, Universiti Teknologi Malaysia. Proceedings of Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan (NASDEC) 2016 (eISBN 978-967-0194-79-0) organized by Institut Pembangunan Felo (IPF), Universiti Teknologi Malaysia and Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan Pejabat Menteri Besar Johor.
  63. Muhamad Syakir Shukor,  Mohd Noor Azli Ali Khan, Mohd Amri Md Yunus, Yanuar Zulardiansyah Arief & Shahrel Ahmad Shuhel Ahmad. 2016. Kertas Konsep: Kdoj Give-Away Shop. Proceedings of Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan (NASDEC) 2016 (eISBN 978-967-0194-79-0) organized by Institut Pembangunan Felo (IPF), Universiti Teknologi Malaysia and Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan Pejabat Menteri Besar Johor.

Conference

 1. 2001 : Accounting Changes Reporting in Malaysia: A Preliminary Study. Paper presented at Seminar Kebangsaan Sosio-Ekonomi dan IT, 2nd-4th November 2001, Holiday Villa, Alor Setar, Kedah organized by Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Utara Malaysia.
 2. 2002 : A Study on Settler Institution Role in Improving Academic Achievement of Children Settlers in FELDA: Case Study at FELDA Tenggaroh Timur 1.Paper presented at Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial, 13th – 15th August 2002, Hotel Legend, Kuala Lumpur organized by Program Pengurusan Kerja Sosial dan Institut Pembangunan Keluarga (INPEK), Universiti Utara Malaysia.
 3. 2002 : Disclosure of Accounting Changes: The Practice of Malaysian Listed Companies. Paper presented at Irish Academy of Management Conference 2002, 5th – 6th September 2002, Waterford Institute of Technology, Waterford, Ireland organized by Waterford Institute of Technology (WIT), Waterford, Ireland.
 4. 2002 : Cash Flow Statements in Financial Statements: An Empirical Study. Paper presented at Persidangan Nasional Isu-Isu Kewangan IKS, 19th-20th October 2002, Hotel City Bayview, Langkawi organized by Sekolah Kewangan dan Perbankan & Institut Pembangunan Keusahawanan, Universiti Utara Malaysia.
 5. 2002 : Accounting Changes Disclosure Reporting: Trend and It’s Relationship between Earnings per Share, Company Size and Audit Firms. Paper presented at Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia (SKPPSM) 2002, 22th-23th October 2002, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru, Johor organized by Faculty of Management & Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
 6. 2003 : A Study of Usefulness of Annual Report: A Case of Malaysia. Paper presented at 4th Asian Academic Accounting Association Conference, 20th – 21st October 2003, Seoul National University, South Korea organized by Center of Accounting Research, College of Business Administration, Seoul National University.
 7. 2003 : Cash Flow Statements Reporting: An Empirical Study on Listed Companies in Kuala Lumpur Stock Exchange. Paper presented at Accounting Seminar 2003, 8th –10th December 2003, Putra Palace Hotel, Kangar organized by Accounting School, Universiti Teknologi MARA, Arau Branch, Perlis.
 8. 2004 : Segmental Reporting Practice According to International Accounting Standards 14. Paper presented at Seminar Kebangsaan Sosio-Ekonomi dan IT ke 2, 11th – 12th Ogos 2004, Holiday Villa, Alor Setar, Kedah organized by Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Utara Malaysia.
 9. 2004 : Performance Measurement of Professional Services: A Case of Accounting Services Among Malays Firms in Malaysia. Paper presented at Small Enterprise of Australia and New Zealand (SEAANZ) Conference 2004, 26th – 29th September 2004, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia organized by Brisbane Graduate School of Business, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
 10. 2004 : Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting in Malaysia: Type and Relationship. Paper presented at Universiti Tenaga Nasional International Business Management Conference (UIBMC) 2004, 6th – 7th December 2004, Hyatt Regency, Kuantan , Pahang organized by College of Business Management, Universiti Tenaga Nasional, Muadzam Shah, Pahang.
 11. 2005 : Performance Measurement of Accounting Firms in Malaysia: A Preliminary Study.Paper presented at Seminar Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia (SKPSM) 2005, 2nd-3th February 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor organized by Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Faculty of Management & Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
 12. 2005 : Women Excellent in Developing an Excellent Ummah and It’s Challenge. Paper presented at International Seminar On Muslim Women (SEWANI 2005), 2nd-3rd April 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor organized by Center for Islamic Studies and Social Development (PPIPS), Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
 13. 2005 : Sophisticated of Technology: Internet Uses of Financial Statements Reporting in Malaysia. Paper presented at Seminar Kebangsaan Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan Teknologi (MOTTE 2005), Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru, Johor, 31st May – 2nd June 2005 organized by Faculty of Management and Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
 14. 2005 : The Content Of Internet Financial Reporting In Malaysia: A Preliminary Study. Paper presented at Brunei International Conference on Engineering and Technology (BICET 2005), Centrepoint Hotel, Gadong, Brunei, 15th – 18th August 2005 organized by Institut Teknologi Brunei, Brunei.
 15. 2005 : Al-Quran: Source of Developing Excellent Personal Life Style in Globalization. Paper presented at International Seminar on Al-Quran 2005, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 19th – 20th September 2005 organized by Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).
 16. 2006 : A Study of Presentation of Annual Report Practices in Malaysia. Paper presented at Malaysian Financial Association (MFA) 8th Annual Conference 2006, Le Meriden Hotel, Kota Kinabalu, Sabah, 8h – 9th May 2006 organized by Universiti Malaysia Sabah (UMS).
 17. 2006 : Annual Reports and Shareholders: A Requirement. Paper presented at National Seminar On Science Technology and Social Sciences 2006, Swiss Garden Resort and Spa, Kuantan, Pahang, 30th – 31st May 2006 organized by Universiti Teknologi MARA, Pahang.
 18. 2006 : The Extension of Sciences: Excellent Period and Success Factors of Islamic Civilities. Paper presented at Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU) 2006, Hotel Hyatt Regency, Johor Bahru, 13th – 14th June 2006 organized by Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Faculty of Management & Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia.
 19. 2006 : E-Reporting practice and firm characteristics of various industry in Malaysia. Paper Presented at International Conference on Construction Industry (ICCI) 2006, Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 21st – 24th June 2006 organized by Faculty of Build Environment, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai and Faculty of Civil Engineering and Planning Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, Indonesia.
 20. 2006 : Internet: Dissemination of corporate information. Paper Presented at The 4th International Symposium On Graduate Management Research 2006, Convention Centre, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, 11th – 12th November 2006 organized by Institute of Accounting Studies, Universiti Utara Malaysia.
 21. 2007 : Management of Mosque: A Observation of Excellenct Mosque. Paper Presented at Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2007, Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, 28th – 29th April 2007 organized by Masjid Sultan Ismail, UTM Skudai and Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.
 22. 2007 : A Review of Dimension of Internet Financial Reporting. Paper Presented at 3rd Post Graduate Seminar FPPSM’07, Bilik Kuliah 7, FPPSM, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, 8th September 2007 organized by Faculty of Management and Human Resource Development, UTM Skudai.
 23. 2007 : Dimension of Internet Financial Reporting: A Review. Paper Presented at Asian Studies International Conferece (ASIC) 2007, Crown Princess Hotel, Kuala Lumpur, 30-31th October 2007 organized by Faculty of Accountancy, Universiti Utara Malaysia.
 24. 2007 : Internet Financial Reporting Practices by Saudi Listed Companies. Paper Presented at UNITEN International Business & Management Conferece (UIBMC) 2007, Hotel Equatorial Melaka, 16-18 December 2007 organized by College of Business Management and Accounting, Universiti Tenaga Nasional.
 25. 2008 : Determinants of Internet Reporting: Contingency Theory Perspective. Paper Presented at Symposium on Business Postgraduate Research 2008, Convention Centre, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, 29th – 30th June 2008 organized by College of Business, Universiti Utara Malaysia.
 26. 2008 : An Evolution of Internet Financial Reporting Research. Paper Presented at International Accounting & Business Conference (IABC) 2008, The Puteri Pacific, Johor Bahru, Johor, 18th – 19th August 2008 organized by Universiti Teknologi MARA Johor.
 27. 2008 : Benefits of Internet Financial Reporting: The Case of Malaysia. Paper presented at International Postgraduate Business Colloquium (IPBC) 2008, Marriot Hotel, Putrajaya, 2nd December 2008, organized by Universiti Purta Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia and Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 28. 2008 : Importance Item of Internet Financial Reporting: An Exploratory Study. Paper presented at National Management Conference (NAMAC) 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu, Terengganu, 13th – 14th December 2008 organized by Universiti Darul Iman.
 29. 2008 : Factors, Advantages and Disadvantages of Internet Financial Reporting: An Exploratory Study. Paper presented at National Management Conference (NAMAC) 2008, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu, Terengganu, 13th -14th December 2008 organized by Universiti Darul Iman.
 30. 2008 : Internet Financial Reporting: Contingency Theory Perspective. Paper presented at International Borneo Business Conference (IBBC) 2008, Universiti Sabah Malaysia, Sabah, 15th -17th December organized by Universiti Sabah Malaysia.
 31. 2008 : Factors, Advantages and Disadvantages of Internet Financial Reporting: An Exploratory Study. Paper presented at International Graduate Conference Engineering and Science (IGCES) 2008, 23th – 24th December organized by Persatuan Mahasiswa Indonesia and Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Teknologi Malaysia.
 32. 2009 : Factors of Internet Financial Reporting: The Case of Malaysia. Paper presented at the 3rd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium 2009, 25th – 26th February 2009 organized by SPACE, Universiti Teknologi Malaysia.
 33. 2009 : Reporting and Internet: A study of the Importance Items of Financial Reporting. Paper presented at International Conference on Social Science and Humanities (ICOSH) 2009, 2nd -3th December 2009 organized by Universiti Kebangsaan Malaysia.
 34. 2010 : Internet Financial Reporting of Malaysian Companies. Paper presented at Terengganu Business and Economics Conference (TIBEC II) 2010, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu, Terengganu, 5th-7th August 2010 organized by Universiti Teknologi MARA, Dungun.
 35. 2011 : The Use of Disclosure Indices in Internet Financial Reporting Research. Paper presented at 2nd International Conference on Business and Economic Research (ICBER) 2011, Holiday Villa Beach Resort and Spa, Langkawi, Kedah, 14th – 16th March 2011 organized by Conference Master Resources.
 36. 2011 : A Study of Online Financial Reporting Research. Paper presented at 16th International Business Information Management (IBIMA) Conference 2011, Swiss Garden Kuala Lumpur, 29-30 June 2011 organized by International Business Information Management Association.

Examiner

 1. Suzani Hilda Zainal Ariffin. Transfer Technology: A case study at Bureau of Innovation and Consultancy, UTM Skudai. 2003/2004. Master.
 2. Koon Tak Fei. Safety Architecture of Workers in an Industrial Automated Setting (A Case of Study in Dyson). 2004/2005. Master.
 3. Mohammad Khairul Shaleh Bin Mohammed Asari. Patients’ Perceptions on Service Quality: A Study in Hitachi Cable (Johor) Sdn. Bhd. Panels Clinics. 2004/2005. Master.
 4. Nurulaini bte Rozaini. Internet Approach toward services quality in RHB Islamic System Banking: Implication of consumer perception. 2005/2006. Master.
 5. Norhayati binti Omar. Factors Influence of Internet Banking Acceptance among User. 2005/2006. Master.

Supervision

PhD

Complete

 1. Ahmad Raza Bilal. 2014. PhD project entitiled "Financial Practices and Performance of SMEs in Pakistan." PhD in Management.
 2. Massoud Alam Dad Mohammadi. 2018. PhD project entitled "Corporate Governance and Financial Information Disclosure in a Developing Country." PhD in Management.

On-going

 1. Mohd Salehuddin Simpol. PhD in Management.
 2. Dina Yusof. PhD in Management.
 3. Yousef Sharifpour. PhD in Management.
 4. Ng Boon Siang. PhD in Management
 5. Ehsan Salavatihesari. PhD in Management.
 6. Mathew Kevin Bosi. PhD in Management.
 7. Ag Kaifah Riyard Kiflee. PhD in Management.

Master

Complete

 1. Shafiee bin Muhd Tarmidi. Mobile Banking in Malaysia: A case of Taman Universiti, Skudai. 2004/2005. Master.
 2. Suriah binti Purmin. The Practice of Career Development and Competency among Veterinar Assistant Officer. 2010/2011. Master.
 3. Lee Hun Siang. Perception of Online Users towards Internet Financial Reporting. 2012/2013. Master.

On-going

 1. Ooi Pei Guan. Usage of Malay Language in Annual Report. 

Undergraduate

 1. Dahlia Bt. Sakiran et al. A study on practical reporting of cash flow statements by companies in Malaysia. 2001/2002. Degree.
 2. Wong Yean Chong et al. A study on practical segmental reporting and compliance of IAS 14 by companies in Malaysia. 2001/2002. Degree.
 3. Affifah Bt. Sahib et al. A study on practical accounting and disclosure of research and development information by listed companies in Main Board Kuala Lumpur Stock Exchange. 2001/2002. Degree.
 4. Lim Yih Fang et al. Corporate social reporting by companies in Malaysia. 2001/2002. Degree.
 5. Batmah Devi a/p Balan et al. A study on accounting changes disclosure of main sector in Malaysia. 2001/2002. Degree.
 6. Chia Siau Fui et al. A usefulness of annual report among shareholders of listed companies in Main Board Kuala Lumpur Stock Exchange. 2002/2003. Degree.
 7. Ooi Huay Yin et al. A study of performance measurement of accounting services among bumiputra firms in Johor Bahru. 2002/2003. Degree.
 8. Chia Chwee Yin et al. A study on corporate social reporting of listed companies in Second Board Kuala Lumpur Stock Exchange. 2003/2004. Degree.
 9. Syafry Noor Sabaruuddin et al. Relationship between the leadership style of management levels workers and it’s effect to operation level workers commitment in works at Head Quarters Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya. 2003/2004. Degree.
 10. Tan Wah Teng et al. Internet Financial Reporting in Malaysia. 2004/2005. Degree.
 11. Mohd Mirsat Esahak et al. The effect of using Just In Time on the competiveness in manufacturing firms. 2004/2005. Degree.
 12. Azean Binti Abdul Razak. The Use of Graph in Annual Report. 2005/2006. Degree.
 13. Karen Tam Yee Yun. The Acceptance Level of Just In Time System in Manufacturing at Senai District, Johor. 2005/2006. Degree.
 14. Meor Azimin Bin Ahmad Sepuan. Strategic and Structure of Inventory Management System. 2005/2006. Degree.
 15. Muhamad Mekhloufi Bin Ibrahim. The Efficiency Level of Information Technology: Perception of Future Teacher at Faculty of Education, UTM Skudai. 2005/2006. Degree.
 16. Mohd Husrol Syaufiq bin Husain. Success factors of Mamak Restaurant at Taman Universiti, Skudai: From Customer Perspective. 2010/2011. Degree.
 17. Hasrulnizam bin Hashim. The effect of replanting palm oil towards economic social of Felda settlers at Felda Kerteh Enam. 2010/2011. Degree.
 18. Wan Mariah ‘Iffah binti Wan Salleh. Awareness of FPPSM final year students towards usage of e-learning. 2010/2011. Degree.
 19. Mohd Alif Hafifi bin Fauzi. Quality services and level of customer satisfaction of Islamic banking in Malaysia. 2010/2011. Degree.
 20. Nooraini binti Ismail. A perception study of 5S practice among staff of Pejabat Tanah Kuala Terengganu. 2010/2011. Degree.
 21. Nor Shuhada binti Zulkapli Ami. A study of presentation of annual report according to FRS 101 among listed companies at Bursa Malaysia. 2010/2011. Degree.
 22. Mohamad Naim bin Mohamad Supian. Investigate of factor influence acceptance and usage of internet banking among lecturers of Faculty of Computer Science and Information Technology, Universiti Teknologi Malaysia. 2011/2012. Degree.
 23. Ong Hui Ling. General Aspects Regarding R&D Costs Capitalizing Based on the Views of Financial Controllers in Malaysia. 2012/2013. Degree.
 24. Kee Ya Teng. Impairment Asset on Practice in Malaysia Company. 2012/2013. Degree.
 25. Koh So Ha. An Empirical Evidence on the Popularity and Consistency of Depreciation Methods Practices in Malaysia. 2012/2013. Degree.
 26. Chou Ching Chie. A Study on Implementation of Method for Reporting Cash Flow from Operating Activities in Malaysia. 2012/2013. Degree.
 27. Tan Kah Lim. Factors that Influence the Choice of Inventory Valuation Methods of Selected Companies in Malaysia. 2012/2013. Degree.
 28. Kong Jit Wei. The Consequences of Capitalization of Operating Leases: Evidence from Malaysia. 2012/2013. Degree.
 29. Kok Sioa Yik. The Effect of Fair Value Accounting in FRS 140 On Malaysia Listed Companies. 2012/2013. Degree.
 30. Nur Basyila binti Zakaria. The Practice of Presentation Financial Statement and Language Usage in Malaysia Annual Report. 2012/2013. Degree.
 31. Nurul Ain Omar. Auditors Perceptions Towards Internet Financial Reporting. 2012/2013. Degree.
 32. Nur Akilah Fadzil. The Importance of Savings for Retirement Planning. 2013/2014. Degree.
 33. Siti Aisyah Tokichor. Internet Banking Factors and Customer Satisfaction among Students. 2013/2014. Degree.
 34. Norhidayah Ibrahim. Internet Financial Reporting: Current Status Qua. 2015/2016. Degree.
 35. Ain Syamsuliyana Shamsol Azman. A Study of Malay Language Annual Reports in Malaysia. 2016/2017. Degree.
 36. Mohamad Zakri Karim. Financial Literacy Among Students in Universiti Teknologi Malaysia. 2016/2017. Degree.

Awards

 1. 1998 : Kurnia Kesatria Jaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Leftenan Muda (Rejimen Askar Wataniah), Kementerian Pertahanan Malaysia
 2. 1998-2000 : Master scholarship, Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)
 3. 2002 : Leftenan (Rejimen Askar Wataniah), Kementerian Pertahanan Malaysia
 4. 2003 : Anugerah Penerbitan FPPSM 2002, UTM Skudai
 5. 2004 : Anugerah Penerbitan dan Anugerah Khas FPPSM 2003, UTM Skudai serta Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2003, UTM Skudai
 6. 2005 : Kapten (Rejimen Askar Wataniah), Kementerian Pertahanan Malaysia
 7. 2006-2009 : PhD scholarship, Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)
 8. 2009 : Penuntut Akademik Terbaik Kursus Pegawai Kanan KJJD (S) Siri 1/2009, Pusat Latihan Askar Wataniah (PUSWATAN)
 9. 2010 : Mejar (Rejimen Askar Wataniah), Kementerian Pertahanan Malaysia
 10. 2012 : Best Presenter, at AKEPT 2nd Global Annual Young Researchers Conference & Exhibition (AYRC) 2012, Holiday Inn Melaka, 29-31 October 2012 organized by AKEPT, Ministry of Higher Education and Universiti Teknologi MARA, Melaka
 11. 2012 : Anugerah Kecemerlangan Staf, FPPSM, UTM Johor Bahru 
 12. 2012 : Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Kolej Tun Dr. Ismail, UTM Johor Bahru
 13. 2014 : Best Presenter, at the AFAP International Conference on Entrepreneurship and Business Management (AICEBM) 2014, Innovation and Commercialisation Centre (ICC), Universiti Teknologi Malaysia, 23 June 2014 organized by the Asian Fellowship of Academic Professionals (AFAP) and managed by AFAP Network supported by Malaysian Technology Development Corporation (MTDC), Commercialization and Technology Management Group of Universiti Teknologi Malaysia and Publication Unit of Universiti Teknologi Malaysia
 14. 2016: Best Paper Award at Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan (NASDEC) 2016, Dewan Sultan Iskandar, Universiti Teknologi Malaysia, 28-30 November 2016 organized by Institut Pembangunan Felo (IPF), Universiti Teknologi Malaysia jointly with Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.
 15. 2016 : Leftenan Kolonel (Rejimen Askar Wataniah), Kementerian Pertahanan Malaysia
 16. 2017 : Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2016, UTM Johor Bahru
 17. 2017 : Best Presenter, at the ASIA International Multidisiplinary Conference (AIMC) 2017, 1-2 May 2017, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia organized by Academia Society & Industry Alliance and Innovation and Commercialisation Centre (ICC), Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Teaching

 1. SHA 2122 Principles of Accounts. 1998/1999. Diploma. Dip. Computer Science.
 2. SHA 1203 Accounting I. 1998/1999. Degree. Bac. Mgt. (Technology).
 3. SHA 2233 Management Accounting. 1998/1999. Degree. Bac. Mgt. (Technology)
 4. SHB 2243 Introduction to Finance. 2000/2001. Diploma. Dip. Computer Science.
 5. SHA 2122 Principles of Accounts. 2001/2002. Degree. Bac. Eng. (Science and Geoinformation).
 6. SHA 3213 Intermediate Accounting II. 2001/2002. Degree. Bac. Mgt (Accounting)
 7. SHA 1213 Accounting II. 2001/2002. Degree. Bac. Mgt. (Technology).
 8. SHA 2122 Principles of Accounts. 2002/2003. Diploma. Dip. Computer Science.
 9. SHA 3213 Intermediate Accounting II. 2002/2003. Degree. Bac. Mgt (Accounting).
 10. SHB 2243 Introduction to Finance. 2002/2003. Diploma. Dip. Computer Science.
 11. SHA 1213 Accounting II. 2002/2003. Degree. Bac. Mgt. (Technology).
 12. SHC 1123 Introduction to Financial Accounting. 2003/2004. Degree. Bac. Mgt. (Technology)
 13. SHC 1113 Principles to Financial Accounting. 2003/2004. Degree. Bac. Science (HRD).
 14. SHC 1123 Introduction to Financial Accounting. 2004/2005. Degree. Bac. Mgt. (Technology) & Bac. Mgt. (Marketing).
 15. SHD 5143 Engineering Economy. 2004/2005. Degree. Bac. Electrical.
 16. SHC 1123 Introduction to Financial Accounting. 2004/2005. Degree. Bac. Science (HRD)& Bac. Mgt. (Marketing).
 17. SHB 2243 Introduction to Finance. 2005/2006. Degree. Bach. Science (Chemical Industrial).
 18. SHC 2123 Financial Accounting and Reporting II. 2010/2011. Degree. Bac Accounting.
 19. SHC 2133 Financial Accounting and Reporting III. 2010/2011. Degree. Bac Accounting.
 20. SHC 2123 Financial Accounting and Reportting II. 2011/2012. Degree. Bac Accounting.
 21. SHC 2133 Financial Accounting and Reporting III. 2011/2012. Degree. Bac Accounting.
 22. SHC 4183 Selected Issues in Financial Accounting. 2011/2012. Degree. Bac. Accounting.
 23. SHC 2123 Financial Accounting and Reporting II. 2012/2013. Degree. Bac. Accounting.
 24. SHC 1123 Introduction to Financial Accounting. 2012/2013. Degree. Bac. Sciences.
 25. SHC 2133 Financial Accounting and Reporting III. 2012/2013. Degree. Bac. Accounting.
 26. SHC 2123 / SHAC 2023. Financial Accounting and Reporting II. 2013/2014. Degree. Bac. Accounting.
 27. SHAC 3093 Selected Issues in Financial Accounting. 2014/2015. Degreee. Bac. Accounting.
 28. UHAS 3012 Entrepreneurship and Enterprise Development. 2014/2015. Degree. Bac. Chemical.
 29. SHAC 4013 Accounting Theory and Practice. 2015/2016. Degree. Bac. Accounting.
 30. SHAC 1013 Basic Financial Accounting. 2015/2016. Degree. Bac. Human Resource Development. 
 31. SHAC 4013 Accounting Theory and Practice. 2016/2017. Degree. Bac. Accounting.
 32. SHAC 4033 Integrated Case Study. 2016/2017. Degree. Bac. Accounting.
 33. UHAS 3012 Entrepreneurship and Enterprise Development. 2016/2017. Degree. Bac. Civil Engineering and Bac. Mechanical Engineering.
 34. SHAC 4013 Accounting Theory and Practice. 2017/2018. Degree. Bac. Accounting.
 35. SHAC 4033 Integrated Case Study. 2017/2018. Degree. Bac. Accounting.
 36. UHAS 3012 Entrepreneurship and Enterprise Development. 2017/2018. Degree. Bac. Petroleum Engineering and Bac. Mechanical Engineering.

Others

Appointment as:

1. Tutor: since 8 January 1998

2. Lecturer: since 11 July 2001, confirmation 2 November 2002

3. Senior lecturer: since 13 May 2010

4. Practical Trainer (Noriza & Co, AF 1485) : 1 February 2014 to 31 January 2015

5. Programme Coordinator (Bachelor of Accounting) : 1 March 2015 to 28 February 2017

6. Principal of Kolej Dato' Onn Jaafar (KDOJ), UTM Residential College, Office of Student Affairs and Alumni, Universiti Teknologi Malaysia : 1 January 2016 to 28 February 2018

7. Deputy Commandant of PALAPES UTM: since 8 October 2016

8. Principal of Kolej Tun Dr. Ismail (KTDI), UTM Residential College, Office of Student Affairs, Universiti Teknologi Malaysia : 1 March 2018 until now