Fadilah Zaini
6501
02/03/15

Details

Fadilah Zaini
Lecturer
Department of Human Resource Development
Sejarah
M.A(Sejarah)UKM, B.A (Sejarah dan Persuratan Melayu)
...
fadilahz2002@yahoo.com
019-7662019

Publication

Journal

  1. Fadilah Binti Zaini, Ketuhanan Dan Manusia Dalam Pembentukan Peradaban Manusia Menurut Perspektif Islam, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil.3/Jun 2004
  2. Akmar Nordin, Fadilah Binti Zaini, Mastura bte Mahfar, Analisis Faktor Stres Di Kalangan pelajar, Jurnal Kemanusiaan, FPPSM, BIL 9 jun 2007 Page 62-72
  3. Akmar Nordin, Fadilah Binti Zaini, Hamidah bte Abd Rahman, Ishak Mad Shah, Koharuddin bin Mohd Balwi, Sahsiah Pelajar Lelaki Lembut:Suatu Persepsi Masyarakat Kampus UTM,Skudai Johor., Jurnal Teknologi, UTM, No 47 Dis 2007
  4. Hapriza bte Ashari, Durrishah Idrus, Fadilah Binti Zaini, Hamidah bte Abd Rahman, Rossilah bte Jamil, Syaharizatul Noorizwan bte Muktar, Kajian Kesedaran Staf UTM Terhadap Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja, Jurnal Teknologi, Penerbit Universiti Teknologi Press, No. 47, Dis. 2007

Research

  1. Hamidah Ab. Rahman, Norhani Bakri, Siti Aisyah bte Abd Rahman @ Panatik, Siti Fatimah bte Bahari, Fadilah Binti Zaini, Koharuddin bin Mohd Balwi, Persepsi Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di UTM (2003) Sponsored by UTM (RM 10,000)

Proceedings

  1. Hamidah Ab. Rahman, Norhani Bakri, Fadilah Binti Zaini, Siti Aisyah bte Abd Rahman @ Panatik, Siti Fatimah bte Bahari, Koharuddin bin Mohd Balwi, Persepsi Staf Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di Universiti Teknologi Malaysia, Seminar Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2hb - 3hb. Februari, 2005, Senai, Johor
  2. 0Fadilah Binti Zaini, Hamidah bte Abd Rahman, Siti Aisyah bte Abd Rahman @ Panatik, Siti Fatimah bte Bahari, Wanita dan Kerjaya : Satu Analisis Ke atas Persepsi Staf Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di Universiti Teknologi Malaysia, International Seminar on Muslim World : The Future and Challenges in Shaping the UMMAH (SEWANI 2005), Women : The Driving Force in Developing An Excellent Ummah, 2nd - 3rd April, 2005, Senai, Johor
  3. Hamidah Ab. Rahman, Norhani Bakri, Fadilah Binti Zaini, Siti Aisyah bte Abd Rahman @ Panatik, Siti Fatimah bte Bahari, Koharuddin bin Mohd Balwi, Wanita dan Kerjaya : Satu Analisis Ke atas Persepsi Staf Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di Universiti Teknologi Malaysia, International Seminar on Muslim World : The Future and Challenges in Shaping the UMMAH (SEWANI 2005), Women : The Driving Force in Developing An Excellent Ummah, 2nd - 3rd April, 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor
  4. Norhani Bakri, Fadilah Binti Zaini, Hamidah Ab. Rahman, Ishak Mad Shah, Noor Zainab Abd Razak , Roziana bte Shaari, Persepsi Pensyarah Terhadap Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Umum di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU 2006) : Pengajian Umum Mendepani Pembangunan Holistik, 13th - 14th Jun, 2006, Hotel Hyatt Regency, Johor Bahru, Johor