Hamidah Abdul Rahman
7903
02/03/15

Details

Hamidah Abdul Rahman
Senior Lecturer
Department of Human Resource Development
...
midahp@yahoo.com

Publication

Journal

  1. Hamidah bte Abd Rahman, Tahap Kebimbangan Guru Sekolah Rendah Kebangsaan Terhadap Pengajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil.6/Disember 2005
  2. Hamidah bte Abd Rahman, Strengthening of Johor Family Instituition, Jurnal Kemanusiaan FPPSM, UTM, Julai 2003
  3. Hamidah bte Abd Rahman, Modul Intervensi Keganasan Rumahtangga (Penderaan Anak) dan Jenayah Remaja (Juvana): Cadangan Pendekatan untuk Belia NGO, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil.2/Dis. 2003
  4. Akmar Nordin, Fadilah Binti Zaini, Hamidah bte Abd Rahman, Ishak Mad Shah, Koharuddin bin Mohd Balwi, Sahsiah Pelajar Lelaki Lembut:Suatu Persepsi Masyarakat Kampus UTM,Skudai Johor., Jurnal Teknologi, UTM, No 47 Dis 2007
  5. Hapriza bte Ashari, Durrishah Idrus, Fadilah Binti Zaini, Hamidah bte Abd Rahman, Rossilah bte Jamil, Syaharizatul Noorizwan bte Muktar, Kajian Kesedaran Staf UTM Terhadap Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja, Jurnal Teknologi, Penerbit Universiti Teknologi Press, No. 47, Dis. 2007