Dr. Khairiah Soehod
13816
02/03/15

Details

Dr. Khairiah Soehod
Senior Lecturer
Department of Business Administration
Commercial Law ,Employment Law, Occupational Safety and Health, Commercialisation, Entrepreneurship
Advanced Diploma in Law (UiTM), L.L.M (Newscastle Upon Tyne), PhD Management (Hull)
...
Admin Office, T08
607 5610049

Publication

Journal

 1. Khairiah Soehod, Workers' participation in safety and health at work, Jurnal Kemanusiaan, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, UTM, Bilangan 11 2008

Books

 1. Khairiah Soehod, Prinsip Undang-undang Malaysia, 2003 []

Monograf

 1. Khairiah Soehod, Basic Principles of Safety Management in Malaysia (2008) []

Media

 1. Khairiah Soehod, Keharmonian perindustrian (Dewan Ekonomi) September 1994
 2. Khairiah Soehod, Tanggungjawab pekerja di tempat kerja. Adakah mereka tahu? (Dewan Ekonomi) Februari 2002
 3. Khairiah Soehod, Kepentingan mencari rakankongsi pernigaan yang boleh dipercayai (Urusan) Julai 1993

Research

 1. Hapriza bte Ashari, Lekha Laxman, Khairiah Soehod, A Comparative Study On Current Insurance Law In ASEAN As A Basis For The Harmonization Of Insurance Law In ASEAN () Sponsored by ASEAN Insurance Training Institute and The Malaysian Insurance Institute & ASEAN InsuranceTraining and Research Institute (RM 71,000)
 2. Hapriza bte Ashari, Khairiah Soehod, Nor Saadah Abd Rahman, Kepekaan Para Akademik Institut Pengajian Tinggi Tempatan Terhadap Perlindungan Undang-undang Harta Intelek () Sponsored by UTM (RM 8,326)
 3. Khairiah Soehod, Lekha Laxman, Law on safety and health in Malaysia () Sponsored by UTM (RM 8,500)

Proceedings

 1. Khairiah Soehod, Mohd. Hassan Mohd. Osman, Fauziah bte Sheikh Ahmad, Hapriza bte Ashari, Mohd Khairul Nizam Mohamad Yusuf, Credit Loan by Financial Institutions to Small Medium Industries: A Case Study in Johor Bahru, National Conference on Financing Issues among Small Medium Industries, 19 – 20 October 2002, City Bayview Hotel, Langkawi
 2. Khairiah Soehod, Hapriza bte Ashari, Pengendalian ‘Grievance’ Di Sebuah Syarikat Perkayuan Di Johor Bahru Dari Persepsi Pekerja, Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, 22 -23/10/2002, Hotel Pan Pacific Johor Baharu
 3. Khairiah Soehod, Hapriza bte Ashari, Gangguan Seksual: Persepsi Dan Realiti, Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, 22 -23/10/2002, Hotel Pan Pacific Johor Baharu
 4. Khairiah Soehod, Impact of employees’ involvement determinants on safety performance in the Malaysian manufacturing sector, Asia Pacific Conference on Management of Technology & Technology Entrepreneuship 2008, October 2008, Melaka

Consultancy

 1. Perunding untuk kajian pasaran pengurusan dan pemasaran Projek Urban Forest dan Linear Park untuk Majlis Perbandaran Johor Bahru () Sponsored by Majlis Perbandaran Johor Baharu (RM )
 2. Executive Development Programme (Law of Contract) (1997) Sponsored by Malaysian Shipyard Engineering (RM 4,500)
 3. Executive Development Programme (Law of Contract) () Sponsored by Malaysian Shipyard Engineering (RM 13,500)
 4. Executive Development Programme (Law of Contract) () Sponsored by Malaysian Shipyard Engineering (RM 4,500)
 5. Program Pembangunan Usahawan Siswa Johor (PSUJo) (2002) Sponsored by Perbadanan Usahawan Johor Bhd (PUJB) (RM 300)

Supervision

 1. Md Hafiz Yussof, Md Zulhaimi Md Sanusi, Md Zaizi Ismail [2008]. Tahap kesedaran pekerja terhadap pelan tindakan kecemasan. Satu kajian di Petrronas Gas Bhd Terengg, UTM [Bachelor]
 2. Tengku Umaimah Mahfuzah Tengku Hussain [2008]. ’Impek trait personaliti terhadap motivasi kerja di kalangan pekerja-pekerja di Pejabat Hal Ehwal, UTM [Bachelor]
 3. Fadhli Sulaiman [2008]. ’Hubungan antara gaya kepimpinan dengan komitment kerja berpasukan – satu kajian kes di Majlis P, UTM [Bachelor]
 4. Md Mawardi Mat Hassan [2008]. Mengkaji tahap kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan Pusat Kesihatan UTM Skudai – kajian ke atas, UTM [Bachelor]
 5. Hamsia Kundang [2008]. ’Kualiti kemudahan asas di UTM dari perspektif pelajar ke arah universiti bertaraf dunia’, UTM [Bachelor]
 6. Ramlah Amir [2008]. A study of the employees’ awareness on the safety measures implemented at the KPJ Healthcare Bhd, UTM [Master by Coursework]
 7. Nur Amalina Radzillah [2008]. ’Kajian mengenai tahap penerimaan dan penggunaan perkhidmatan perbankan elektronik di kalangan pel, UTM [Bachelor]
 8. Ahmad Makhzan Mat Rahim [2001]. ’Kajian ke atas strategi peningkatan kualiti kerja di sektor perkhidmatan awam – kajian kes di P, UTM [Bachelor]
 9. Md. Rifana Ehsan [2001]. ’Kajian ke atas gaya kepimpinan ketua jabatan di Wisma Kontena, Johor Port Bhd., UTM [Bachelor]
 10. Md. Khairul Nizam Md Yusoff [2001]. ’Pinjaman kredit oleh syarikat kewangan kepada sektor IKS – satu kajian di JB, UTM [Bachelor]
 11. Khairina Che Man [2001]. ’Kajian terhadap proses komunikasi ke atas Sykt Johor Port Bhd’, UTM [Bachelor]
 12. Ahmad Fauzi Abd. Samad [2001]. Hubungan faktor demografi dengan kesedaran keselamatan di kalangan pekerja (Satu kajian di Syarikat, UTM [Master by Coursework]
 13. Zamzarina Md Salleh [2000]. ’Tahap kepatuhan juruaudit luaran terhadap kod etika professional. Kajian di BDO Binder Public Acc, UTM [Bachelor]
 14. Tai Chee Leong [2000]. ’Kajian terhadap pembelian insurans nyawa di kalangan orang Melayu di Taman Desa Skudai, JB, UTM [Bachelor]
 15. Suhanom Md Zaki [2000]. Keberkesanan penggunaan perdagangan elektronik sebagai media pemasaran – satu kajian di Kuala Lump, UTM [Bachelor]
 16. Wong Kwai Shien [2000]. ’Komunikasi antara penyelia operasi dengan pengurus atasan – satu kajian di Guppy Plastic Ind. S, UTM [Bachelor]
 17. Riyadhul Fuad Shafie [2000]. ’Pengurusan keselamatan di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat (PULADA), Ulu Tiram, Johor’, UTM [Bachelor]
 18. Teoh Cheng Hong [2000]. ’Tinjauan pelaksanaan perekrutan siber dan proses pemilihannya – kajian atas industri elektrik d, UTM [Bachelor]
 19. Zulkiflee Daud [2000]. Pelaksanaan pengendalian ’grievance’ dan persepsi pekerja pengeluaran : Kajian kes di Syarikat X, UTM [Master by Coursework]
 20. Nor Aini Salleh [2000]. Kepentingan sistem maklumat masa kini dan masa hadapan organisasi perbankan, UTM [Master by Coursework]
 21. Ng Chin Aun [1999]. ’Sistem kawalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Mikrobiologi (Kaji Kuman) Hospital Sultana, UTM [Bachelor]
 22. Juraini Supardi [1999]. ’Kesedaran kempen ’Cintai Malaysia, Belilah Barangan Malaysia’ terhdap barangan elektrik: Ana, UTM [Bachelor]
 23. Suhara Mustaffa [1999]. ’Kajian terhadap pengeta-huan pekerja tentang hal ehwal PERKESO. Kajian kes di Sykt. Warmly Sdn Bh, UTM [Bachelor]
 24. Syed Zahabuddin Kunjimaido [1999]. Kajian terhadap tahap kepuasan pekerja di Hotel Hyatt Regency, Johor Bahru’, UTM [Bachelor]
 25. Mustafakamal Abd. Rahman [1999]. ’Kajian terhadap pelaksanaan teknik peningkatan kualiti dalm proses pengeluaran barangan elektroni, UTM [Bachelor]
 26. Azizee Aziz [1998]. ’Kajian ke atas sistem keselamatan di tempat kerja di MSE Sdn Bhd. Pasir Gudang, Johor’, UTM [Bachelor]
 27. Ong Chin Hwa [1998]. Analsis penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan inventori di sektor perunctian. Satu kajian k, UTM [Bachelor]
 28. Muniamal a/p Palaniandy [1998]. ’Pelaksanaan sistem keselamatan di tempat kerja. Kajian kes di Sykt Colgate Palmolive Sdn Bhd, UTM [Bachelor]
 29. Roslan Alias [1998]. ’Pengurusan penyelenggaraan mesin dalm proses pembuatan simen. Kajian ke atas faktor yang menyum-b, UTM [Bachelor]
 30. Jegathesan a/l Muniandy [1998]. ’Keberkesanan pelaksanaan langkah keselamatan oleh majikan kepada pekerjanya. Kajian di Safeskin C, UTM [Bachelor]
 31. Asmuni Yahya [1997]. ’Mengkaji pelaksanaan sistem kawalan kualiti di dalam IKS yang berasaskan plastik bagi menjamin ku, UTM [Bachelor]
 32. Wan Hamilah Wan Ismail [1996]. Kajian ke atas keberkesan-an mutu perkhidmatan pen-guna yang bercirikan peng-gunaan teknologi maklum, UTM [Bachelor]
 33. Kamarulzaman Safaron [1996]. Kajian ke atas sisa pepejal di organisasi pengeluaran yang berteraskan teknologi. Satu kajian di Mul, UTM [Bachelor]
 34. Ahmad Jusoh [1996]. ’Kajian ke atas keberkesanan program latihan di Mat-sushita Precision Industial, UTM [Bachelor]
 35. Suriya Kumaren a/l Ramakrishnan [1996]. ’Kajian Sistem Keselamatan di Teck See Plastik Sdn. Bhd., UTM [Bachelor]
 36. Hamidi Md Noor [1996]. ’Pelaksanaan sistem pengurusan lini pengeluaran (LIMAS) dan kesannya ke atas tingkat kualiti dan p, UTM [Bachelor]
 37. Azlin Kasran [1995]. Keupayaan katalog dalam mempengaruhi keputusan pembelian barangan kosmetik (kajian ke atas pelajar-p, UTM [Bachelor]
 38. Zahir Shah Omar [1995]. Kajian keberkesanan pe-laksanaan rangkaian per-khidmatan awam di kaunter Pos Malaysia Bhd oleh Permo, UTM [Bachelor]
 39. Md. Asri Yahya [1994]. Panduan ke arah kemantapan penyelia pengeluaran dalam industri elektronik – tinjauan terhadap kila, UTM [Bachelor]
 40. Ariff Ali [1993]. `Kajian mengenai pelaksanaan tanggung-awab majikan berhubung dengan keselamatan pekerja industri (in, UTM [Bachelor]
 41. Hon Yew Jun [1993]. Implikasi pelaksanaan Akta Jualan Langsung 1993 ke atas industri pemasaran berangkai di Malaysia’, UTM [Bachelor]
 42. []. , [Bachelor]

Awards

 1. Anugerah Jasa Bakti (2005) Awarded by UTM