Dr. Koharuddin Mohd Balwi
8694
02/03/15

Details

Dr. Koharuddin Mohd Balwi
Senior Lecturer
Department of Human Resource Development
Etika , Politik
Ijazah Sarjana Muda (kepujian) Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya, Kuala Lumpur
...

Publication

Journal

  1. Koharuddin bin Mohd Balwi, Tradisi Keilmuan Dan Pendidikan Dalam Tamadun Melayu Di Nusantara, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil.3/Jun 2004
  2. Koharuddin bin Mohd Balwi, Terjahan Persejagatan Menggugat Bahasa Dan Jati Diri Melayu?, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil 1 Jun 2003
  3. Koharuddin bin Mohd Balwi, Ketamadunan Melayu dan Sains : Satu Analisis Awal Ke Atas Pencapaian Masyarakat Melayu dalam Bidang Sains, Jurnal Teknologi, UTM, Jun 2003
  4. Koharuddin bin Mohd Balwi, Sains Perubatan Naturalistik Melayu: Satu Kajian Awal, Jurnal Kemanusiaan FPPSM, UTM, Bil.2/Disember 2003
  5. Akmar Nordin, Fadilah Binti Zaini, Hamidah bte Abd Rahman, Ishak Mad Shah, Koharuddin bin Mohd Balwi, Sahsiah Pelajar Lelaki Lembut:Suatu Persepsi Masyarakat Kampus UTM,Skudai Johor., Jurnal Teknologi, UTM, No 47 Dis 2007

Books

  1. Koharuddin bin Mohd Balwi, Rekacipta Dan Inovasi Dalam Perspektif Kreativiti, []

Research

  1. Hamidah Ab. Rahman, Norhani Bakri, Siti Aisyah bte Abd Rahman @ Panatik, Siti Fatimah bte Bahari, Fadilah Binti Zaini, Koharuddin bin Mohd Balwi, Persepsi Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di UTM (2003) Sponsored by UTM (RM 10,000)

Proceedings

  1. Hamidah Ab. Rahman, Norhani Bakri, Fadilah Binti Zaini, Siti Aisyah bte Abd Rahman @ Panatik, Siti Fatimah bte Bahari, Koharuddin bin Mohd Balwi, Persepsi Staf Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di Universiti Teknologi Malaysia, Seminar Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia 2005, 2hb - 3hb. Februari, 2005, Senai, Johor
  2. Hamidah Ab. Rahman, Norhani Bakri, Fadilah Binti Zaini, Siti Aisyah bte Abd Rahman @ Panatik, Siti Fatimah bte Bahari, Koharuddin bin Mohd Balwi, Wanita dan Kerjaya : Satu Analisis Ke atas Persepsi Staf Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya di Universiti Teknologi Malaysia, International Seminar on Muslim World : The Future and Challenges in Shaping the UMMAH (SEWANI 2005), Women : The Driving Force in Developing An Excellent Ummah, 2nd - 3rd April, 2005, Hotel Sofitel, Senai, Johor