Dr. Mastura Mahfar
9398
06/08/17

Details

Dr. Mastura Mahfar
Senior Lecturer
Department of Human Resource Development
Guidance and Counselling / Psychology
B.Ed (Guidance and Counseling) (UPM), M.Ed (Guidance and Counseling) (UTM), Ph.D (Counseling) (UPM)
...
mastura@utm.my

Publication

PUBLICATIONS (Journals /Proceedings /Book Chapters)

Journals

 1

Nurul Iman Abd Jalil & Mastura Mahfar (2016). The validity and reliability of Rational Emotive Behavioural Therapy (REBT) Module development for University Support Staff. Asian Social Science. 12 (2): 129-137. ISSN: 1911-2025. (SCOPUS INDEX JOURNAL).

 2

Abdul Sami, Ahmad Jusoh, Mastura Mahfar, Muhammad Imran Qureshi & Muhammad Muddassar (2016). Role of ethical culture in creating public value. International Review of Management and Marketing. 6 (S4): 255-261. ISSN: 2146-4405. (SCOPUS INDEX JOURNAL).

 3

Abdah Ishak & Mastura Mahfar (2016). A review of impact of Big Five Personality, self-efficacy, job autonomy on job satisfaction among employees. Sains Humanika. 8:1: 13–21. e-ISSN ISSN: 2289-6996. (NON-INDEXED JOURNAL).

 4

Faizah Abd Ghani, Mastura Mahfar, Azian Abd Aziz, & Farah Adibah Ibrahim. Relationship between beliefs system and emotional well-being of single mothers (2015). Asian Social Science. 11 (27): 28-42. ISSN: 1911-2017. (SCOPUS INDEX JOURNAL).

 5

Nik Badrul Nik Ismail & Mastura Mahfar (2015). Hubungan antara Gaya Kepimpinan Pengetua dan Motivasi Guru. Sains Humanika. 5:1: 9–18. e-ISSN ISSN: 2289-6996. (NON-INDEXED JOURNAL).

 6

Muhammad Siddique, Amran Rasli, Mastura Mahfar (2014). A Review of Causes and Consequeces of Workplace Isolation. Sains Humanika. 2:3: 137–141. e-ISSN ISSN: 2289-6996. . (NON-INDEXED JOURNAL).

 7

Mastura Mahfar, Sidek Mohd Noah, Jamaludin Ahmad, Wan Marzuki Wan Jaafar, Aslan Amat Senin (2014). Effects of rational emotive education module on irrational beliefs and stress among fully residential school students in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences. 114. 239-243. ISSN: 18770428.  (ISI INDEX JOURNAL).

 8

Aslan Amat Senin, Mastura Mahfar, Muhammad Zeeshan Shaukat, Ishfaq Ahmed, Ishak Mad Shah (2014). Job satisfactions of academics in Malaysian public universities. Procedia Social and Behavioral Sciences.54-158. ISSN: 18770428.  (ISI INDEX JOURNAL).

 9

Halimah M. Yusof , Hamdan A. Kadir & Mastura Mahfar (2014). The role of emotions  in leadership. Asian Social Science. 41-49. ISSN: 1911-2017. (SCOPUS JOURNAL).

 10

Yoong Lee Fong, Mastura Mahfar (2013). Relationship between Occupational Stress and Turnover Intention among Employees in a Furniture Manufacturing Company in Selangor. Jurnal TEKNOLOGI. 33-39. ISSN: 01279696. (NON-INDEXED JOURNAL).

 11

Mastura Mahfar, Sidek Mohd Noah, Jamaludin Ahmad, Wan Marzuki Wan Jaafar & Ishak Mad Shah (2012). The Relationship between irrational beliefs and stress among fully residential school students in Johor. Jurnal  TEKNOLOGI. 59: 115-123. ISSN 0127–9696. (NON-INDEXED JOURNAL).

 12

Ishak Mad Shah, Mastura Mahfar, Daliyana Bt Mohd Dali, Fatin Aina Leong Abdullah (2012). Kecerdasan emosi dalam kalangan pegawai kastam gred W17 di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Johor Bahru. Jurnal TEKNOLOGI. 59: 141-145. ISSN 0127–9696. (NON-INDEXED JOURNAL)

 13

Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2009). Rational emotive behavioral therapy (REBT) perspectives on children’s and adolescents’ cognitive and emotion and treatment strategies. Jurnal PERKAMA.15: 56-70. ISSN 0127/6301. (NON-INDEXED JOURNAL)

 14

Mastura Mahfar, Fadilah Zaini, Norakmar Nordin (2007). Analisis faktor penyebab stres dalam kalangan pelajar UTM. Jurnal Kemanusiaan. 9: 62-72. ISSN 1675-1930. (NON-INDEXED JOURNAL)

 15

Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah & Hamdan Abdul Kadir (2008). Kekongrunenan personaliti-persekitaran kursus dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Jurnal Kemanusiaan. 12: 23-32. (NON-INDEXED JOURNAL)

   

Research

RESEARCH PROJECTS

Project Leader:

 1.

Mastura Mahfar, Faizah Abd. Ghani, Aslan Amat Senin, Nasir Masroom, Halimah Mohd Yusoff, Norashikin Mahmud, Siti Noraishah Mohd Ramlan, Developing SMART Work Life Module in reducing job stress among UTM support staff. Research University Grantt (RUG), Sponsored by UTM (RM10 000). 10th October 2016 – 10th October 2017. Status: In Progress.

 2.

Mastura Mahfar, Faizah Abd. Ghani, Azlina Kosnin, Noriza Abu Bakar (2012). Mediating effect of irrational beliefs in the relationship between stress exposure and reaction of stress among fully residential school teachers. Potential Academic Staff (PAS) Grantt Research, Sponsored by UTM (RM20 000). 1st December 2012 – 30th November 2013. Cost Center No: Q.J130000.2729.00K02. Status: Complete.

3. Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah & Hamdan Abdul Kadir (2008). Keselarasan personaliti dan persekitaran kursus di kalangan pelajar tahun satu, FKA dan FPPSM UTM berasaskan tipologi kerjaya Holland. Fundamental Research Project under RMC, UTM. 1st Mei 2007 – 31st Mei 2008. Status: Complete.

Project Member:

 4.

Faizah Abd. Ghani, Mastura Mahfar, Shaharuddin Mohd Salleh, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Hamdan Said, Farahwahida Mohd Yusof (2015). Aplikasi Model Rawatan ACT dalam proses tolong mangsa trauma pasca bencana. Fundamental Research Grantt Scheme (FRGS), Sponsored by MOHE (RM70 000). 1th April 2015 - 31st December 2015. Cost Center No: R.J130000.7831. 4F698. Status: Complete.

 5.

Faizah Abd. Ghani, Mastura Mahfar, Adibah Latiff, Sapiah Sulaiman, Azian Abd. Aziz, Azlina Kosnin, Zaidatun Tasir, Halijah Ibrahim (2015). Pemerkasaan ibu tunggal melalui Terapi Resilience. Sponsored by RUG Tier 1, UTM (RM30 000). 1th Mei 2015 - 31st Oktober  2016. Cost Center No: Q.J130000.2729.09H65. Status: Active.

 6.

Halimah Mohd Yusoff, Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah, Roya Anvari (2015). The impact of emotional intelligence on motivation among UTM students.. Potential Academic Staff (PAS) Grantt Research, Sponsored by UTM (RM20 000). 1st March 2015 – 07th April 2016. Cost Center No: Q.J130000.2729.01K51. Status: Complete.

 7. 

Noriza Abu Bakar, & Mastura Mahfar. Exploring relationships between supply chain management practices and management accounting. Potential Academic Staff (PAS) Grantt Research. Sponsored by UTM (RM20 000). 1st August 2012 – 31st July 2013. Status: Complete.

 8.

Roslee Ahmad, Mohd. Shariff Mustaffa, Mastura Mahfar, Lokman Mohd Tahir, Narina A.Samah, Aqel Khan (2013). Kajian penerokaan pola tingkah laku, personaliti dan pendekatan kaunseling choice theory bagi menangani pelajar tercicir di kawasan luar bandar. Exploratory Research Grantt Scheme (ERGS), Sponsored by MOHE (RM80 000).1st June 2013 -31st Mei 2015. Status: Complete.

 9.

Faizah Abd. Ghani, Mastura Mahfar, Azlina Kosnin, Zaidatun Tasir, Halijah Ibrahim (2012). Latihan Program Smart Life ke Arah Penjanaan Minda Kreatif dan Transformasi Kehidupan Yang Produktif dalam Kalangan Ibu Tunggal di Johor. Exploratory Research Grantt Scheme (ERGS), Sponsored by MOHE (RM60 000).15th June 2012 -31st December 2013. Status: Complete.

 10.

Rosman Yusof, Mastura Mahfar, et al. (2012). Kajian Impak Program-program Institut Integriti Malaysia Dalam Melaksanakan Pelan Integriti Nasional. Sponsered by IIM (RM198 113.00). 1st January 2012 – 31st December 2013. Status: Complete.

 11.

Roslee Ahmad, Mohamed Shariff Mustaffa, Mastura Mahfar, Mohd Daud Abu Yamin & Mohd Khairul Ismail (2004). Pendekatan kaunseling kelompok untuk menangani masalah emosi di kalangan anak yatim di Asrama Pertubuhan Anak Yatim Islam Johor. Fundamental Research Project under RMC, Sponsored by UTM (RM40 000). Vot 71944. Status: Complete.

 12.

Mastura Mahfar (2004). Hubungan antara pencapaian akademik dengan darjah kongruen personaliti-persekitaran di kalangan pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Unpublished Master thesis. Universiti Teknologi Malaysia.  Status: Complete.

Proceedings

PROCEEDINGS 

 1.

Mastura Mahfar (2012). “Managing Stress Using REBT Approach”. International Conference on Human Resource Development (ICHRD). April 2015. Johor Bahru.

2. 

Nurul Iman Ahmad & Mastura Mahfar (2012). Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) in The Treatment of Job Stress Among Staff”. 9th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC). October 2012. Kuala Lumpur.

 3.

Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2009). Satu tinjauan: Sistem kepercayaan tidak rasional dalam kalangan pelajar UTM. Konvensyen Persatuan Kaunseling Malaysia kali ke-14. 2nd-3rd June 2009. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

 4. 

Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2008). The relationship between irrational beliefs and stress among UTM students based on rational emotive behavioral therapy approach. Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah Kesejahteraan Sosial (skiks). 18th  – 19th August 2008. Mahkota Hotel, Melaka.

 5.

Ishak Mad Shah, Mastura Mahfar & Hamdan Abdul Kadir (2008). Degree of congruence on personality-environmental patterns among human capital. Regional Conference On Human Resource Development (RESERD). 14th-16th  January 2008. Primula Beach Resort, Terengganu.

 6.

Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah & Hamdan Abdul Kadir (2007). Kekongrunenan personaliti-persekitaran kursus dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM. 28th -29th November 2007.New York Hotel, Johor Bahru.

7. 

Ishak Mad Shah & Mastura Mahfar (2007). Impacts of transaction and transformation leadership among principals on teachers’ behavioral. Asean           Symposium On Educational Management And Leadership (ASEMAL). 18th -19th  August 2007. Legend Hotel, Kuala Lumpur.

 8.

Mastura Mahfar (2007). Aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT) terhadap klien yang mengalami tekanan. Konvensyen Kaunseling Kebangsaan PERKAMA. 24th - 26th July 2007. Pusat Konvensyen, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.

 9.

Hamdan Abdul Kadir & Mastura Mahfar (2007). Penglibatan kakitangan masyarakat KEMAS dalam pembelajaran bukan formal: Kajian kes di Batu Pahat, Johor. Konvensyen Kaunseling Kebangsaan PERKAMA. 24th - 26th July 2007. Pusat Konvensyen, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.

 10.

Mastura Mahfar & Tan Soo Yin (2007). Perbandingan pola personaliti-persekitaran dan tahap darjah kongruen pelajar tahun tiga FPPSM, FKKKSA dan FP, UTM Skudai Sesi 2003/04. Seminar Kebangsaan Pengajian Umum. 13th  – 14th  June 2006. Hyatt Hotel, Johor Bahru.

Conference

CONFERENCE

 1.

Mastura Mahfar (2012). Managing Stress Using REBT Approach. International Conference on Human Resource Development (ICHRD). April 2015. Johor Bahru.

 2.

Mastura Mahfar, Sidek Mohd Noah, Jamaludin Ahmad, Wan Marzuki Wan Jaafar, Aslan Amat Senin (2014). Effects of rational emotive education module on irrational beliefs and stress among fully residential school students in Malaysia. 4th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG). 24 -25 Mei 2013. Kultur University, Turkey.  

 3.

Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2009). Satu tinjauan: Sistem kepercayaan tidak rasional dalam kalangan pelajar UTM. Konvensyen Persatuan Kaunseling Malaysia kali ke-14. 2nd-3rd June 2009. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

 4.

Mastura Mahfar & Sidek Mohd Noah (2008). The relationship between irrational beliefs and stress among UTM students based on rational emotive behavioral therapy approach. Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah Kesejahteraan Sosial (skiks). 18th  – 19th August 2008. Mahkota Hotel, Melaka.

 5.

Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah & Hamdan Abdul Kadir (2007). Kekongrunenan personaliti-persekitaran kursus dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM. 28th -29th November 2007.New York Hotel, Johor Bahru.

 6.

Mastura Mahfar (2007). Aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah laku (REBT) terhadap klien yang mengalami tekanan. Konvensyen Kaunseling Kebangsaan PERKAMA. 24th - 26th July 2007. Pusat Konvensyen, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.

 7.

Mastura Mahfar & Tan Soo Yin (2007). Perbandingan pola personaliti-persekitaran dan tahap darjah kongruen pelajar tahun tiga FPPSM, FKKKSA dan FP, UTM Skudai Sesi 2003/04. Seminar Kebangsaan Pengajian Umum. 13th  – 14th  June 2006. Hyatt Hotel, Johor Bahru.

Consultancy

CONSULTANCY ACTIVITIES

          

 1.

Mastura Mahfar (Project Leader), Faizah Abd. Ghani, Azlina Kosnin & Hasdiana Hussin (2012). Pembinaan Inventori Personaliti Staf Sokongan, UTM Skudai. Funded by UTM (RM50 000). Collaboration with Bahagian Pengurusan Modal Insan, UTM Skudai (From September 2012 – August 2013). Vot. 691. Status: Complete.

 2.

Yusof Suratman, Mastura Mahfar & Ahmad Shukri Mohd Nain (2009). Kajian Pelaksanaan Program Tuisyen HIKMAH, Yayasan Pelajaran Johor. Funded by Yayasan Pelajaran Johor (RM36,316) under Research Grant Scheme. June 2007 – December 2009. Vot. 63089. Status: Complete.

Awards

AWARDS AND HONOURS RECEIVED

                            

     
YEAR TITLE INSTITUTION
2016

Anugerah Pencapaian Gemilang

Faculty of Management, UTM
2015

Bronze Medal,

Pertandingan Invention, Innovation And Design In E-Learning Sempena Karnival E-Pembelajaran Universiti Peringkat Kebangsaan 2015 (NUCEL2015)

UPSI,Perak
2014 INATEX Bronze Medal, UTM (Module of 5K Single Mother)

INATEX, UTM

2014 MTE Bronze Medal (Single Mother Portal)

Malaysian Technology Expo

(National level)

2014 Gold Medal Innovation in Counseling (Smart Life of Single Mother) National Exposition & Competition on Counseling Innovation
2013 INATEX Silver Medal (Smart Life Of Single Mother System - A New Interactive Portal) INATEX, UTM
2011 Honour Award – Excellent Service               (Category of Study Leave) Faculty of Management, UTM

2007

Honour Award –Popular Lecturer (Personality & Teaching)

Awarded by First Year SHR Students In Malam Pra-Graduan
2006

Honour Award – Excellent Staff

Department of Human Resource Development, Faculty of Management
2005 Honour Award – Excellent Service Award Universiti Teknologi Malaysia (Counselling & Career Centre)
2000 Honour Award – Excellent Service Award

Sekolah Tun Fatimah,

Johor Bahru

1999 Honour Award - ‘Dedication and Dynamic’

Sekolah Tun Fatimah,

Johor Bahru

1996 Best Graduate (Academic), Bachelor of Education (Guidance and Counselling) Faculty of Education, UPM
1994 Best Student - Kolej Mohamad Rashid, UPM Session 1994/95 Kolej Mohamad Rashid, UPM

Teaching

TEACHING ACTIVITIES

 1. Postgraduate Teaching

Counselling at Workplace (MHAR1323)

 2.

Undergraduate Teaching

Introduction to Counselling (SHAY1023)

Group Counselling (SHAY3073)

Micro Counselling (SHAY2043)           

Conflict Management (SHAY3083)

Creativity and Critical Thinking (UAS2122)

Introduction to Counselling (UHAS2102)

Effective Communication (UHAS2052)

Introduction of Industrial Psychology (UHS 2062)

Others

 

PATENTS / COPYRIGHTS

 1. Mastura Mahfar, Azlina Mohd Kosnin, Faizah Abd. Ghani & Hasdiana Hussin, Inventori Personaliti Staf Sokongan Baru (IPSB). Copyright Filling Date: February 2013.
 2. Mastura Mahfar & Nurul Iman Abdul Jalil. Modul Latihan Rasional Emotif.  Copyright Filling Date: 5 October 2015.
 3. Mastura Mahfar & Nurul Iman Abdul Jalil. Staff Beliefs Questionnaire (SBQ).  Copyright Filling Date: Mei, 2016.
 4. Mastura Mahfar. Inventori Sistem Kepercayaan Guru (ISKG). Copyright Filling  Date: 8 June 2016.    

 

SUPERVISIONS

PhD Students

No. Name Status Title Roles of Supervision
1. Nurul Iman Binti Abdul Jalil Succesfully defended thesis. To be awarded Ph.D Effects of Rational Emotive Behavioural Therapy Training Module on Irrational Beliefs and Job Stress Among Support Staff at Universiti Teknologi Petronas UTP

Main Supervisor

2. Halimah Mohd Yusof Awarded   Ph.D

Effects of Emotional Competence Training on Leaders Emotional Intelligence and Self Motivation in an Organization

Co-Supervisor
3.

Muhammad Siddique

Awarded  Ph.D

Causes and Consequeces of Workplace Isolation

Co-Supervisor
4. Abdah Binti Ishak January 2014  – present The Impact of Job Stress in the Relationship between Big Five Personality and Job Satisfaction and Job Performance Among Employees In UTM             Johor Bahru Main Supervisor

Master Students

No. Name Status Title Roles of Supervision
1. Jah Shazwani 2016 -present

Impacts of Personality Big Five on Customer Satisfaction

Main Supervisor
2.

Salleh Mohd Nor

2015 - present

A Study of Emotional Intelligence Relationship With Job Burnout In Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Main Supervisor
3. Lam Shi Xian

2015 -   present

The Relationship between Big Five Personality and Job Burnout among Secondary School Teachers in Johor Bahru

Main Supervisor
4. Enoch Ang 2016 -          present

The Relationship between  Emotional Intelligence and Personality Big Five

Main Supervisor
5.

Daniel Albert Wong

Graduated  (2016)

The Relationship between Knowlede Sharing and Structural Empowerment in Developing Effacacies among Malaysian Secondary School Teacher

Main Supervisor
6. Zhang Xi Graduated (2016)

The Relationship between Big Personality and  Motivation among China Civil Servants

Main Supervisor
7. Holila Graduated (2015)

The Impact of Big Five Personality on Job Performance among Employees at Saipem Indonesia Karimun Branch

Main Supervisor
8. Khoo Hui Xian

Graduated  (2015)

Irrational Beliefs as Mediator in the Relationship between  Activating Event and Stress among Secondary Schools Teachers in Skudai

Main Supervisor

9.

Nik Badrul Hisham Nik Ismail

Graduated  (2014)

Hubungan antara Gaya Kepimpinan Pengetua dan Motivasi Guru

Main Supervisor

10.

Nur Aida Alias

Graduated  (2014)

Reading Habits among Adolescents

Co-Supervisor