15615
01/03/15
Assoc. Prof. Dr. Melati Ahmad Anuar

Details

Assoc. Prof. Dr. Melati Ahmad Anuar
Associate Professor
Department of Accounting and Finance
Financial Management, Corporate Finance, Capital Structure, Financial Appraisal, Stock Pricing, Working Capital Management
B.B.A (Finance) (Sam Houstan State), M.B.A. (Business Administration) (Sam Houstan State), PhD - Finance (Loughborough)
...
melati_jasmine@hotmail.com
T08 Room 01-15-04
10035
07-5566911

Publication

Books

 1. Melati Ahmad Anuar, Asas Pengurusan Kewangan,
 2. Kamariah Ismail, Abu Talib, Noraini, Mohd. Hassan Mohd. Osman, Melati Ahmad Anuar, Saudah Sofian, Izaidin Abdul Majid, Ismail bin Abd. Rahman, Ahmad Zaidi bin Bahari, Technology Entrepreneurship, 2009 [978-967-349-029-5]

 

Books Chapters

 1. Melati Ahmad Anuar and Abu Bakar Abdul Hamid, Appraisal Techniques Used in Evaluating Capital Investments: Conventional and Real Options Approach (The Contemporary Issues in Finance and Banking) 2008 [978-983-52-0699-3]
 2. Melati Ahmad Anuar and Suresh Ramakrishnan, Adoption of Particular Capital Investment Appraisal Techniques for Advanced Manufacturing Technologies: Malaysian manufacturing Firms (Technology Management: Theories and Practice) 2008 [978-983-52-0688-7]
 3. Ismail Abd Rahman and Melati Ahmad Anuar, Established Theories of Internasionalisation of Firms: Literature Review for Contemporary Studies (The Contemporary Issues in Finance and Banking) 2008 [978-983-52-0699-3]
 4. Abu Bakar Abd Hamid, Melati Ahmad Anuar, Leong Chin Hsuing, Implication of IT in Supply Chain Management Systems in Manufacturing Companies (Application and Issues in E Business) 2008 [978-983-52-0698-6]
 5. Ismail Abd Rahman and Melati Ahmad Anuar, Theories on Market Entry Modes: Application and Their Limitations (The Contemporary Issues in Finance and Banking) 2008 [978-983-52-0699-3]
 6. Suresh Ramakrishnan, Melati Ahmad Anuar, Racheal Shemila Marisinapen, Customer Perspective on the Service Quality of Public Bank at Taman Ungku Aminah, Skudai, Johor. (The Contemporary Issues in Finance and Banking) 2008 [978-983-52-0699-3]
 7. Ismail Abd Rahman and Melati Ahmad Anuar, Existing Models on market Entry Modes: Application and Their Limitations (The Contemporary Issues in Finance and Banking) 2008 [978-983-52-0699-3]
 8. Ismail Abd Rahman and Melati Ahmad Anuar, Internationalisation Theories of Bank: Theories and Contemporary Views (The Contemporary Issues in Finance and Banking) 2008 [978-983-52-0699-3]
 9. Ismail Abd Rahman and Melati Ahmad Anuar, Motives for Bank internationalization: A Contemporary View (The Contemporary Issues in Finance and Banking) 2008 [978-983-52-0699-3]

 

Research

 1. Affordable Housing - A Life Cycle Approach to Design in Malaysia (1998 - 2001 (vot no.: UTSB[273]) Penyelidik Bersama.
 2. Abu Bakar Abd Hamid, Melati Ahmad Anuar, Norzafir bte Md Salleh, Zainab Khalifah, Haida Shamsudin, Best Practices of Supplier Development Program (SDP) in Malaysian Manufacturing Firms. (2007) Sponsored by MOHE (RM 25K)
 3. Abu Bakar Abd Hamid, Melati Ahmad Anuar, Gengeswari, K., Haida Shamsudin, Model of Electronic Data Interchage (EDI) Implementation for Malaysian Manufacturing Firms (2007) Sponsored by MOHE (RM 30K)

Proceedings

 1. Abu Bakar Abd Hamid, Melati Ahmad Anuar, Leong Chin Hsuing, Johan Shariff, Impact of Supply Chain Communication Systems in Manufacturing Companies, Asia Pacific Conference on Management Technology and Technology Entrepreneurship, 29-30 October, 2008, Hotel Equatorial Melaka, UTM, SPACE, UTeM, SMIDEC

Conference

 1. Melati Ahmad Anuar, Appraisal Techniques Practised by Manufacturing Firms in Evaluating Capital Investment: Conventional Budgeting and the Real Options Approach, MRG-Manchester 2nd Annual Conference 2003, Manchester, UK, 2003

 

Consultancy

 1. Developed and delivered Finance Literacy Skills Module for MISC-FMS Program at ALAM, 2006
 2. Developed and delivered Finance Literacy Skills Module for MISC-FMS Program at ALAM, 2007.
 3. Developed and delivered Financial Management Training Module for the Executive Development Program (EDP) at the Malaysian Shipyard Engineering Malaysia, 2000.
 4. Developed and delivered Financial Management Training Module for the Executive Development Program (EDP) at the Malaysian Shipyard Engineering Malaysia, 1999.
 5. Developed and delivered Financial Management Training Module for the Executive Development Program (EDP) at the Malaysian Shipyard Engineering Malaysia, 1998.
 6. Developed and delivered Financial Management Training Module for the Executive Development Program (EDP) at the Malaysian Shipyard Engineering Malaysia, 1997.
 7. Developed and delivered Financial Accounting Training Module for the Branch Managers of Syarikat Air Johor, Johor, 1995.
 8. Developed and delivered Financial Management Module for the Finance for Non-Financial Executives Short-Course at the Faculty of Management and Human Resource Development, UTM, 1993.

Supervision

A. Post-Graduate (Master's Degree Project)

Institution: UTM

 1. Nir Syazwani binti MohdRozi. Pemilihan Perbankan Islam di Kalangan Pelajar Berbangsa Cina diUniversiti teknologi Malaysia, Skudai Johor (December 2008 – November 2009)
 2. Chong Hwa Jie. InternetBanking Adoption Among High Education Students in Universiti TeknologiMalaysia, Skudai, Johor. (December2008 – November 2009)
 3. Zeaid T. Mohammed. Acceptanceof Information and Comminication Technoogy in Education Among Secondary SchoolsTeachers in Skudai, Johor, Malaysia. (July 2008 - July 2009)
 4. Kumara Reddy a/l Simnachalam. Adoption of Capital Investment Appraisal Techniques Among Firms in KulimHigh Technology Park, Kedah. (December 2005- November 2006)

Institution: L & G TwinTech

 1. Rohani Saad. Keperluan Gaya Pengurusan dan Gaya Kepimpinan dalamOrganisasi Kajian di Bank Bumiputra Commerce Berhad.(July 1999 - November2000)

Institution: Kolej Negeri

 1. Masmita Kadir. Corak Perbelanjaan Isi Rumah di BandarSeremban: Kajian di Taman Nyiur dan Taman Sakura.(July 1999 - April 2000)

 

B. Undergraduate (Bachelor's Degree Project)

Institution: UTM

 1. Usageof Internet Banking Service by Maybank Customers in Taman University, Skudai,Johor Bahru. (July 2009 – present)
 2. TanWei Keng. Kualiti Perkhidmatan dari Perspektif Pelanggan: Satu Kajian di BankIslam, Jitra , Kedah. (July 2008 - April 2009)
 3. Ng Kian Hui. Kualiti Perkhidmatan dari Perspektif Pelanggan: Satu Kajian di Bank EON,Cawangan Pontian, Johor. (July 2008 - April 2009)
 4. Chua Bieu Wei. Kajian Terhadap KualitiPerkhidmatan daripada Perspektif Pelanggan di RHB Bank, Taman Ungku Tun Aminah,Skudai, Johor. (July 2008 - April 2009)
 5. Chau Chun Hua. Perbandingan Antara Prestasi Saham Amanahyang Diuruskan oleh Avenue Invest Berhad (AvIB) dengan Prestasi Saham di BursaMalaysia. (December 2006 – Mei 2007)
 6. Fu Swee Lee. Perbandingan Antara Prestasi Saham AmanahJenis Dana Pertumbuhan dengan Prestasi Saham di Bursa Malaysia. (December2006 – Mei 2007)
 7. Noor Najhan Yusof. Perbandingan Antara Prestasi Saham Amanah diBursa Malaysia dengan Prestasi Saham di New York Exchange (NYSE). (December2006 – Mei 2007)
 8. Wan Norina binti Tukol. Perbandingan Antara Prestasi Saham Amanahdengan Prestasi Saham di MESDEQ. (December 2006 – Mei 2007)
 9. Faridatul Hanimbinti Abdul Hamid. Sikap Pekerja Terhadap Kepentingan Keselamatan di Tempat Kerja: SatuKajian Kes di Syarikat PHN Industry Sdn Bhd. (July 2006 – May 2007)
 10. Cindy Lim Foong Li. PrestasiSaham Terbitan Awam (IPO) di Bursa Malaysia. (December 2005 – May 2006)
 11. Asmahani binti Jamaludin. Struktur Modal dan PrestasiSyarikat Korporat dalam Sektor Komoditi di Bursa Malaysia. (December 2005 – May2006)
 12. Gwee Seng Chow. Kriteria-kriteria Penilaian Pelaburan yangdigunakan oleh Syarikat Modal Teroka. (December 2005 – April 2006)
 13. Zanurin bin Haji Zakaria.Kajian ke atas Tahap Pengetahuan danPenerimaan Majikan Mengenai Pemprosesan Tuntutan Faedah Melalui KaedahPengautomasian di Perkeso, Johor Bahru.(July 1999 – July 2000)
 14. Zarina binti Hussain. Faktor-faktoryang Dipertimbangkan dalam Membuat Penentuan Harga Runcit KomputerPeribadi: Kajian di Kawasan Johor BahruTengah. (July 1999 – March 2000)
 15. Zuraidhi Jamaludin. Tahap Kesedaran dan Penerimaan TerhadapPengambilan Insuran Secara Islam: KajianKe atas Pensyarah-pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, JohorBahru. (July 1999 – March 2000)
 16. Nor Aniza binti Abdullah. Kaedah Penentuan Hargabagi Perkhidmatan dari PerspektifSyarikat: Kajian Kes di Polytax & Accounting Services. (July1999 – March 2000)
 17. Mohd Yusof bin Md Radzi. Kepentingan Sistem Perakaunan dalam Merekod Urusniaga bagi MemperolehiPinjaman Bank: Kajian ke atas Peruncit di Skudai, Johor. (July 1999 – March 2000)
 18. Husni binti Abdul Azis. Pemberian Pinjaman Sewa Beli Kenderaan oleh Syarikat Kewangan: KajianKes di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. (July 1999 – March 2000)
 19. Ng Kok Kean. StrategiPemasaran Syarikat Insurans: Kajian di Malaysian Assurance Alliance Berhad. (July 1999 – March 2000)
 20. Rosnizan binti Omar. Faktor-faktor yang MempengaruhiPenentuan Harga Terhadap Industri Resort: Kajian Kes di Sibu Island Resort, Pulau Sibu Tengah, Mersing, Johor. (July1999 – March 2000)
 21. Muhammad Fakhrudin bin Johari. Corak Pengurusan Kewangan yang Diamalkan oleh Syarikat Telekomunikasidi Malaysia: Kajian di Syarikat Telekom Malaysia dan Syarikat TimeTelecommunication (Time Telekom). (December 1998 – October 1999)
 22. Foo Chee Long.Sumber-sumber Pembiayaan bagi Taman Teknologi: Satu Kajian Kes Tentang Projek Pusat Industri di Technovation Park UTM. (December 1998 – October 1999)
 23. Tan Tar Ming. Kemudahan Kredit yang Disediakan oleh Bank Perdagangan kepada Syarikat-syarikat Francais: Satu Kajian ke atas Francaisi Automotif di Selangor. (December 1998 – October 1999)

 

 

Ng Peck Hong. Kemudahan Pembiayaan Eksport kepada Industri

Awards

 1. Consultation Award – Project Category: Life-Cycle Costing for Affordable Housing in Malaysia, 2001
 2. Anugerah Khidmat Cemerlang UTM, 1998
 3. National Dean’s List, 1983-84
 4. National Dean’s List, 1984-85