Dr. Mohd Azhar Abd Hamid
13167

Details

Dr. Mohd Azhar Abd Hamid
Head Department of HRD & Senior Lecturer
Department of Human Resource Development
B.A (Linguistics) (UKM), M.Ed. (Pen. & Pemb.) (UTM)
...
Academic Office, T08
07 5557796

Publication

Journal

  1. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Pemurniaan Kreativiti Dalam Pendidikan Prasekolah Sebagai Asas Pembinaan Bangsa Malaysia Yang Kreatif : Suatu Kupasan Awal, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil.3/Jun 2004
  2. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Globalisasi Hilangkan Jati Diri Melayu?, Pemikir Membangun Minda Berwawasan, Utusan Malaysia, April-Jun 2003
  3. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Mortimer J. Adler: Sorotan Idea dan Pemikiran Failasuf Pascamoden, Jurnal Kemanusiaan, UTM, Bil.2/Dis. 2003

Books

  1. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Andragogi Mengajar Orang Dewasa Belajar, []
  2. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Meningkatkan Daya Fikir, []
  3. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Meningkatkan Kecerdasan Emosi, []
  4. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Beberapa Aspek Tamadun Melayu, India, Cina dan Jepun, []
  5. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Kreativiti : Konsep, Teori & Praktis, []
  6. Mohd Azhar bin Abd Hamid, Rekacipta Dan Inovasi Dalam Perspektif Kreativiti, []