13895
01/03/15
Assoc. Prof. Dr. Nor Sa'adah Abd Rahman

Details

Assoc. Prof. Dr. Nor Sa'adah Abd Rahman
Associate Professor
Department of Business Administration
Commercial Law, Intellectual Property
Ad. Dip. (Law) (UiTM), LLM (Commercial Law) (Aberdeen), Ph.D (Intellectual property) (Durham)
...
sadrah_18@yahoo.com
35147
07-5566911

Publication

Buku Asli

 1. Tajuk: The Commercial Law. Penerbit: UTM. Status: Proses penyuntingan.[2009].
 2. Tajuk: Undang-Undang Perniagaan. Penerbit: [Modul Pengajaran][Pengarang Utama].
 3. Tajuk: The Copyright Law. Penerbit: [Modul Pengajaran][Pengarang Utama].
 4. Tajuk: The Trade Mark Law. Penerbit: [Modul Pengajaran][Pengarang utama]

Penilaian Buku Ilmiah

Penilai Pakar Bidang. Anugerah Penerbitan Universiti-Anugerah Editor Terbaik. Penerbit: UTM. Tajuk Buku: Undang-undang Pekerjaan: Huraian & Panduan Terhadap Akta
Kerja 1955.

Penulisan Artikal Dalam Jurnal (Peringkat Antarabangsa)

 1. Tajuk: Internet Challenge to Copyright: The Issue on Linking. Nama Jurnal: The
  Business Review, Cambridge [Disember 2006].
 2. Tajuk: Internet Challenge to Copyright: The Issue of Framing. Nama Jurnal: Malayan Law Journal Sdn. Bhd. [April 2006].
 3. Tajuk: Memorandum Persefahaman dan Memorandum Perjanjian Perjanjian sebagai
  Instrument Undang-Undang Untuk Kerjasama Universiti dari Perspektif Akta
  Universiti dan Kolej Universiti 1971. Nama Jurnal: KANUN Jurnal Undang-Undang
  Malaysia. [September 1995]

Pembentangan Kertas Kerja (Peringkat Antarabangsa)

 1. Internet Challenge to Copyright: The Issue of Linking. Anjuran: Global Business and Economics. Istanbul [9 - 12 Ogos 2006]
 2. Asia Pacific Management Conference 2007. Anjuran: University of Monash. [18-20 November 2007]
 3. Kuasa dan Peranan Universiti di bawah Akta Universiti & Kolej 1971 (Akta 30). Anjuran: UTM

Penyemakan

 1. Menyemak Peraturan Lalu-Lintas UTM.
 2. Menyemak MoU antara UTM dan Universiti-Universiti United Kingdom
 3. Ahli Jawatankuasa Khas menyiapkan Draf Peraturan Pengajian Pengajian Siswazah UTM.

Laporan Penyelidikan Pkt. Kebangsaan Bersama

 1. Tajuk: Kepekaan para akademik IPTA tempatan terhadap perlindungan Undang-undang Harta Intelek. No. Vot: 61570

Menyediakan 13 buah statut UTM dalam Bahasa Melayu dan 13 buah statut dalam Bahasa Inggeris. [1990-1996]. Jawatankuasa Statut UTM.

 

 

Research

Hapriza bte Ashari, Khairiah Soehod, Nor Saadah Abd Rahman, Kepekaan Para Akademik Institut Pengajian Tinggi Tempatan Terhadap Perlindungan Undang-undang Harta Intelek. Sponsored by UTM (RM 8,326)

Proceedings

Pembentangan Kertas Kerja (Peringkat Antarabangsa)

 1. Internet Challenge to Copyright: The Issue of Linking. Anjuran: Global Business and Economics. Istanbul [9 - 12 Ogos 2006]
 2. Asia Pacific Management Conference 2007. Anjuran: University of Monash. [18-20 November 2007]
 3. Kuasa dan Peranan Universiti di bawah Akta Universiti & Kolej 1971 (Akta 30). Anjuran: UTM

Consultancy

Perunding dan Penceramah Executive Development
Programme (Contract Law). Penaja: Malaysia Shipyard Engineering (MSE). Tempoh: 2 hari
Kos Projek: RM4,500.00. Ogos 1999.

 

Supervision

Postgraduate level Supervision:

 1. Nor raihana Mohd Ali. Analisis Keberkesanan Sistem Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan dalam memenuhi kepuasan dan keselesaan penyewa: satu tinjauan Di Bandar Seremban. (2000)
 2. Izwani Nazia Zainuddin. Analisis Keberkesanan Penggunaan Internet dalam pengurusan kerja dikalangan kontraktor dikawasan Setapak, Kuala Lumpur (dari 2006 hingga 2007)

Masters Degree (examiner): 7 students.

Doctoral Degree (examiner): 3 Ph.D candidate

Undergraduate (examiner): 15 students

Undergraduate level Supervision:

 1. (1998). Analisis Penggunaan Teknologi Maklumat dalam pengurusan inventori. Kajian di Omni Electronics (m) Sdn. Bhd)
 2. (1995) Kepuasan kerja dikalangan kakitangan akademik FFSM: satu kajian.
 3. (1995) Strategi pengiklanan oleh Restoran makanan segera: satu kajian kes di Mc Donald's (Holiday Plaza, Johor Bahru).
 4. (1997) Analisis keberkesanan Sistem Latihan TNI/TNA dalam mengenalpasti Keperluan latihan di Malaysia LNG Sdn Bhd Bintulu, Sarawak.
 5. (2000) kajian terhadapSistem Pembangunan berkomputer (Bar Code Scanner) di pusat membeli belah dan kesannya Terhadap mutu perkhidmatan dikaunter bayaran dan kepuasan pengguna. Kajian diPasaraya UDA Ocean Sdn. Bhd.
 6. (1999) Kajian keberkesanan Program Latihan Keselamatan didalam meningkatkan tahap keselamatan pekerja di Syarikat Malaysian Sheet Glass.
 7. (1997) Kajian terhadap insentif Bukan kewangan yang dijalankan oleh Hotel Holiday Inn Crowne Plaza Johor Baharu dan Kesannya kepada pekerja dan organisasi.
 8. (1999) Kajian Mengenai keberkesanan program latihan operator pengeluaran dikilang Escatec.
 9. (1996) Kajian terhadap teknik-teknik perancangan dan pengurusan proses pembuatan modal baru.
 10. (1996) Analisis keberkesanan Program latihan dan pembangunan diorganisasi berteraskan teknologi. Kajian di Aiwa Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.
 11. (1996) Teknologi maklumat Dikaunter perkhidmatan Tenaga nasional Berhad Cawangan Johor Baharu: Sejauhmana kesannya kepada kepentingan organisasi dan
 12. keperluannya dalam memenuhi kepuasan kepada Pelanggan.
 13. (2000) Analisis keberkesanan Sistem Kualiti di Kansai Felt (M) Sdn. Bhd. didalam meningkatkan kualiti.
 14. (1999) kajian keatas tanggungjawab majikan terhadap Keselamatan Pekerja Bahagian Pengeluaran di Syarikat Kimberly Clark (M) Sdn. Bhd.
 15. (2000) Kajian sejauhmana keberkesanan budaya kerja cemerlang yang diamalkan keatas peningkatan produktiviti. Satu kajian di Mitsumi (M) Sdn Bhd.
 16. (1994) Kriteria-kriteria pemilihan susu tepung oleh pengguna. Satu kajian kes di Johor Baharu.
 17. (1996) Sistem Pengurusan dan kawalan bahan mentah di syarikat pembuatan, kajian di Malayan Industrial and Engineering Co. Sdn.Bhd.
 18. (1998) Analisis kebekesanan Penggunaan teknologi maklumat dikaunter perkhidmatan. Kajian kes di Pejabat Pos Besar, Johor Baharu.
 19. (1994) Analisa Campuran promosi di dalam mempengaruhi Pelanggan memilih Restoran makanan segera.
 20. (1995) Inisiatif pemasaran yang Dijalankan oleh KTMB didalam menarik minat Penumpang untuk menggunakan perkhidmatannya. Kajian kes: KTMB Johor
 21. Baharu.
 22. (1999) Kajian terhadap Keberkesanan pelaksanaan pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) disebuah syarikat pembuatan multi-nasional. Kajian kes: Solectron Tech. Sdn. Bhd. Johor Baharu.
 23. (1994) Faktor-faktor yang Mempengaruhi pemilihan kompleks membelibelah oleh pengguna-pengguna di Johor Baharu.
 24. (1998) Pengurusan projek: Kajian keatas pelaksanaan dan masalah di Pernec Transmission Sdn. Bhd. Pernec Corporation Berhad, K.L.
 25. (1999) Kajian Pelaksanaan tanggungjawab majikan terhadap keselamatan pekerja industri kimia di Petrochemical Malaysia Sdn Bhd, Tampoi, Johor.
 26. (1999) Kajian terhadapTeknik-teknik promosi keatas stesen minyak Caltex. Kajian kes: Stesen minyak Caltex Taman Johor Jaya, Johor Baharu.
 27. (1999) Kajian keatas keberkesanan sistem perakaunan keahlian koperasi terhadap organisasi dan pelanggan: kajian diKoperasi Tentera, Kuala Lumpur.
 28. (1998) Kajian terhadap Penggunaan teknologi maklumat dalam Pemasaran di Petrochemical (M) Sdn Bhd dan Kesannya kepada pekerja.
 29. (1997) Skim pembankan Tanpa faedah: Kajian terhadap tahap pengetahuan dan sambutan dari kalangan orang Bukan Islam terhadap pelaksanaannya. Kajian kes: BBMB, cawangan Johor Baharu.
 30. (1998) Penggunaan Sistem Maklumat berkomputer dikaunter perkhidmatan MBJB: kesannya kepada organisasi dan keperluannya dalam memenuhi kepuasan kepada pelanggan.
 31. (1993) Kajian kepuasan kerja dalam aspek ganjaran dan keadaan kerja dikalangan pekerja operasi dalam persekitaran kesatuan sekerja: satu kajian kes.
 32. (2006) Kajian Tahap Pengetahuan Tentang Akta Kerja 1955 dengan Persepsi Pekerja terhadap organisasi disyarikat Natural Oleochemicals Sdn Bhd., Pasir Gudang.
 33. (2006) Keberkesanan Perlaksanaan ISO 14000 Dalam mengurangkan masalah alam sekitar dalam industri pembuatan: Kajian kes disyarikat Epson Precision (Johor) Sdn. Bhd.
 34. (2006) Kajian terhadap hubungan antara Komitmen pekerja dengan pengurusan Kualiti (TQM). Kajian kes di Hitachi Cable Sdn. Bhd.
 35. (2007) Tahap keberkesanan Perlaksanaan pensijilan ISO 9001:2000 dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan: Kajian kes di Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
 36. (2007) Kajian keatas Tanggungjawab majikan terhadap keselamatan pekerja bahagian pengeluaran di Syarikat MYT Packaging (M) Sdn. Bhd.
 37. (2007) Keberkesanan Latihan keselamatan dan Kesihatan pekerjaan di tempat kerja: kajian di Syarikat Nadya Properties Sdn. Bhd.
 38. (2007) Analisis Penggunaan teknologi maklumat di Syarikat Jati Selatan.
 39. (2008) Analisis keberkesanan perlaksanaan 5S: kajian kes diSyarikat Dominant Semiconductors Sdn. Bhd.
 40. (2008) Analisis penggunaanteknologi maklumat dikalangan pekerja Telecom Malaysia Bhd. cawangan Ipoh
 41. (2008) Kajian tahap pengetahuan pekerja tentang Akta Kerja 1955 dan persepsi pekerja terhadap organisasi di Bumi Terus Maju Sdn. Bhd. Johor Bahru.
 42. (2008) Kajian tahap pengetahuan pekerja tentang Akta Kerja 1955 dan persepsi pekerja terhadap organisasi di Bumi Terus Maju Sdn. Bhd. Johor Bahru.
 43. (2009) Kajian terhadap keberkesanan perlaksanaan amalan 5S di Majlis Perbandaran Kota Bharu-Bandaraya Islam.