Thuaibah @ Suaibah Abu Bakar
6090
26/02/12

Details

Thuaibah @ Suaibah Abu Bakar
Lecturer
Department of Human Resource Development
B.A (Hons) (History) (UKM), M.M.T (HRD) (UTM)
...
019-7516216

Research

 1. The Entrepreneurship Activities  Among Single Mothers in Johor. VOT  71946 (Researcher)
 2. Aktiviti Keusahawanan Di Kalangan Wanita : Kajian di  Johor. ( VOT 75087 )
 3. Kesan Hypermarket Terhadap Peniaga Melayu  : Kajian di Johor. ( VOT 71991)
 4.  Factors that Affect the Transfer of IT Training towards Professional Development of Clerical Staff at Higher Education Institutions (IRPA Project vote no. 74144)  Jan 2003- Dec 2004
 5. INFRA PROJECT (KAJIAN MODEL KAMPUNG TRADISIONAL ) - Sponsored by Kementerian Pembangunan Luar Bandar & Wilayah Researcher (2001-2002) - Researcher
 6. The Human Touch of Quality Culture Towards Motivation to Work (2004 – 2005) RMC Researcher
 7. A Framework of Ethical Experience During Industrial training ( RUG Grant) 2011-2012 - Researcher

 

Proceedings

Proceeding

 1. Effective supervision in Safety and Health for Industrial Workers, HRD Conference,  Universiti Teknologi Malaysia, 2002.
 2. "Membina Daya Saing Usahawan Melayu Menyusur Arus Globalisasi” dalam Seminar Za’ba Mengenai Alam Melayu I di Renaissance Hotel, Kuala Lumpur pada 12 – 14 Ogos 2003.
 3. Iktibar Pencerobohan Ke atas Iraq: Kewajaran Memperkasa Perpaduan Melayu dalam Seminar Za’ba Mengenai Alam Melayu I di Renaissance Hotel, Kuala Lumpur pada 12 – 14 Ogos 2003.
 4. Aktiviti Keusahawanan di Kalangan Ibu Tunggal di Negeri Johor : Kajian Terhadap Faktor Penglibatan dan Masalah Yang dihadapi oleh Ibu Tunggal dalam Bidang Perniagaan ( Prosiding Seminar Zaba 2005)
 5. Sentuhan Kemanusiaan Terhadap Budaya Organisasi di UTM, RESERD Conference, Kuala Terengganu , 14th January 2008
 6. Hubungan Antara Orientasi  Kerjaya Protean, Kesepadanan Individu-Pekerjaan Dan Mentoran Dalam Kalangan Guru Novis Dengan Adaptasi Kerjaya, International Conference on HumanResource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011
 7. Teknostres Dalam Kalangan Staf Perpustakaan Di UTM Dan UTHM, International Conference on Human Resource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011
 8. Kajian Ke Atas Kualiti Hidup Usahawan Wanita Di Jeli Kelantan : International Conference on Human Resource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011
 9. Kajian Mengenai Beban Tugas Dan Kualiti Kehidupan Bekerja Di Jabatan Pendaftaran Negara,International Conference on Human Resource Development (ICHRD 2011 ) Universiti Teknologi Malaysia 2011